Gå videre til innhold
Tesla fortsatt best på hurtiglading, men Eviny puster dem i nakken

Pressemelding -

Tesla fortsatt best på hurtiglading, men Eviny puster dem i nakken

Det nå registrert godt over 500.000 elbiler i Norge, og med det er Norge et av de landene som har kommet lengst i overgangen fra en fossil til en elektrisk bilpark. For at transformasjonen til en elektrisk bilpark skal være raskt, smidig og vellykket, er det viktig at norske elbilister har tilgang på gode ladeløsninger og et godt ladenettverk langs norske veier. EPSI har i den sammenheng gjort en ny måling av brukeropplevelsen med ladeoperatørene i Norge. Studien viser at ladeopplevelsen i det store og hele er god, og at Teslas ladekunder er de mest fornøyde.

EPSI i løpet av høsten intervjuet knappe 1000 personer som har ladet bilen på en hurtigladestasjon i løpet av det siste året. Målingen tar for seg de største ladeoperatørene i markedet, og viser at ladeopplevelsen er blitt noe bedre over det siste året.

Bransjen håndterer økt pågang
Ladeoperatørbransjen er i rask utvikling. Ifølge NOBIL er det nå mer enn 5000 hurtig- og lynladere i Norge, eller cirka 108 elbiler per hurtiglader, noe som er en forbedring fra i fjor.

- Samtidig som at flere og flere nordmenn blir el-bilister, bygges ladenettverket ut og nye operatører etablerer seg. Markedsdynamikken gjør at kundenes krav og forventninger endrer seg i et raskt tempo, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Totalbildet er allikevel at ladeoperatørene leverer godt på kundenes behov.

  Resultatene fra målingen viser at elbilistene besøker ladestasjonene oftere enn hva tilfellet var i fjor, og at bransjen ser ut til å håndtere denne økte pågangen ganske bra.

  - Tilbakemeldingene tyder på at ladenettverkene rundt om i Norge begynner å bli bra, fortsetter Høst. Ladehastigheten på stasjonene vurderes jevnt over som god, samt at antallet ladepunkter per stasjon oppleves som bedre enn i fjor.

   Flere forbedringsområder
   Til tross for at kundetilfredsheten stiger så er det flere ting som ladekundene mener må forbedres. En tydelig tilbakemelding er at kundene synes prisbildet er dårlig kommunisert.

   -Kundene etterlyser bedre og tydeligere informasjon på dette med pris, og en rekke kunder spør hvorfor dette ikke kan kommuniseres på samme måte som bensinstasjonene gjør det, sier Sindre Brochmann i EPSI Norge. Kø ved ladestasjonene er også noe som skaper stor irritasjon blant ladekundene. Det å komme til en ladestasjon der det er kø og hvor det kanskje i tillegg er ladepunkter som er ute av drift skaper forståelig nok misnøye.

   Det er også mange kunder som gir uttrykk for at det er vanskelig å holde styr på de ulike appene som ladeoperatørene tilbyr, og at mengden av ulike betalingsløsninger skaper forvirring og frustrasjon.

   -Det er forskjeller mellom aktørene i forhold til hva de tilbyr av betalingsløsninger, men det at hver fjerde ladekunde opplever at det er komplisert å betale for ladingen viser at bransjen har en jobb å gjøre. Mange ladekunder etterspør én felles betalingsløsning/app som kan brukes hos alle, forklarer Høst.

    Tesla Supercharger på topp
    I år som i fjor er det brukerne av Teslas Superchargere som er de mest tilfredse. Tesla-kundene er spesielt fornøyde med den enkle og intuitive ladeprosessen, og at ladestasjonene fungerer i tråd med deres forventninger. EPSI har gjennomført tilsvarende målinger i Sverige, Finland og Danmark, og også i disse markedene kan Tesla skilte med de mest fornøyde ladekundene.

    - Målingen viser dog at kundetilfredsheten til Tesla i Norge faller tilbake. En vesentlig endring fra i fjor er at flesteparten av Teslas Superchargere nå kan brukes av andre elbiler enn Tesla sine. Mye av tilbakegangen for Tesla forklares gjennom at ladeopplevelsen med Tesla Superchargere er langt lavere blant de som ikke har en Tesla bil, fortsetter Brochmann.

    Blant de øvrige ladeoperatørene er det verdt å notere seg at ladeopplevelsen blant Eviny sine kunder (tidligere BKK) har styrket seg betraktelig fra i fjor, og med en skår på 75,4 puster de Tesla i nakken.

    - Eviny virker til å ha vært tett på kundene det siste året – noe som kan relateres til at de har lansert en ny merkevare. Kundene opplever nemlig at Eviny har vist stor interesse for dem, og holdt dem godt informert. Dessuten mener ladekundene at kapasiteten på Eviny-stasjonene er såpass god at bilistene sjeldnere opplever kø enn hva tilfellet er hos øvrige ladeoperatører, avslutter Høst.

    Flere detaljer om studien finnes her: https://www.epsi-norway.org/br...


    Related links

    Emner

    Kategorier


    EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

    EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

    EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.