Gå videre til innhold
Tommel opp til folkehøgskolene

Pressemelding -

Tommel opp til folkehøgskolene

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller mellom barnehage, skole, førstegangstjeneste og høyere utdanning. Barnehagene rundt om i Norge får nok en gang gode tilbakemeldinger, men i år er det folkehøgskolene som kommer aller best ut. Jevnt over går tilfredsheten noe tilbake, og minst tilfredse er studenter ved universitetene.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning.

Folkehøgskolene for tommel opp
Folkehøgskolene har over lengre tid vist at de lykkes godt med å tilfredsstille elevene. Årets måling, den 8. i rekken, er nok et bevis på dette. En indeksverdi på 81 er «all time high» for skoleslaget, og viser at elevene er veldig godt fornøyde med året på folkehøgskole. Resultatene for folkehøgskolene er atskillig bedre enn for Universiteter og Høyskoler.

– Elevene ved folkehøgskolene forteller om et meget godt sosialt miljø, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Elevene mener at året på folkehøgskole har utviklet deres sosiale egenskaper og gitt dem et verdifullt nettverk for fremtiden. Elevene trekker også frem faglærernes kompetanse og evne til å engasjere elevene, noe som igjen har bidratt til at elevene opplever å ha fått økt motivasjon og lyst til å lære.

Det er særlig det sosiale miljøet på folkehøgskole som overgår det på universiteter og høyskoler, men studien viser også at lærerne ved norske folkehøgskoler er langt dyktigere på å engasjere elevene enn hva lærerne på universiteter og høyskoler er.

Barnehagene gjør det godt, mens grunnskolen og den videregående skolen faller tilbake
For 11. gang har EPSI Rating gjennomført en studie av foreldretilfredsheten i norske barnehager, og målingen viser nok en gang at foreldre med barn i barnehager er svært godt tilfredse med tjenesten. Studien viser at 3 av 4 foreldre opplever at barna deres stortrives i barnehagen, og at det er de private barnehagene som også i år kommer best ut.

Foreldretilfredsheten med barne- og ungdomsskolen faller tilbake med 3-4 poeng. Det samme gjelder foreldretilfredsheten med den videregående skolen. Interessant nok viser studien at elevtilfredsheten med den videregående skolen går noe frem.

Fremgang for førstegangstjenesten
For tredje gang så omfatter målingen også førstegangstjenesten. Resultatene viser en positiv utvikling, og flertallet av de som har fullført førstegangstjenesten i løpet av det siste året forteller at de høyst sannsynlig vil anbefale førstegangstjenesten til venner og kjente.

Flere detaljer om studien finnes på: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/utdanning/

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.