Gå videre til innhold
Utbredt misnøye blant bredbåndskundene

Pressemelding -

Utbredt misnøye blant bredbåndskundene

Kundeundersøkelsen fra EPSI Rating viser privatkundene er blitt mindre tilfredse med sitt bredbånd ila det siste året. Dette betyr at vi må helt tilbake til 2007 for å finne tilsvarende svake nivåer. Dette er et skuffende resultat med tanke på de investeringene som er gjort i infrastrukturen over de siste årene. Altibox klarer seg derimot bra, og er best på bredbånd for 10. gang på rad.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en omfattende måling av kundetilfredsheten med bredbåndsleverandørene i Norge. Studien baserer seg på drøyt 2.500 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter rundt om i Norge.

Mye misnøye blant privatkundene, mens bedriftene er mer positive
Mens bedriftene rundt om i Norge bare blir mer og mer fornøyde med bredbåndstjenesten, så faller tilfredsheten blant privatkundene.

- Privatkundene opplever at bredbåndskvaliteten er dårligere enn før, og frustrasjonen over ustabilt internett er stor, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Rating Norge. Med tanke på de investeringene som er gjort i å utbedre infrastrukturen, så må man kunne si at tilbakemeldingen fra kundene er skuffende.

Bedriftene rundt om i Norge opplever derimot at bredbåndet er blitt mer stabilt, og en skår på 69,3 er faktisk «all time high» i bedriftsegmentet.

Kundetilfredshet måles ikke i megabytes
Digital kommunikasjon er blitt en helt essensiell del av livene våre, og en velfungerende og rask internettilkobling er en nødvendighet.

- Selv om bredbåndselskapene evner å tilby flere megabyte inn til boligen, har dette tilsynelatende hatt liten effekt på bredbåndsopplevelsen, fortsetter Høst. Bredbåndselskapene må i større grad adressere problemene folk har med sitt trådløse hjemmenett. Dette er roten til mye misnøye blant brukerne. 

Forskjellene mellom bedrift og privatsegmentene betyr at leverandørene nå må legge større ressurser på å tilfredsstille behovene til en forbruker som er mer og mer avhengig av et stabilt og velfungerende internett.

Altibox best på bredbånd
Nok en gang så er det kundene til Altibox som er de mest tilfredse med bredbåndet.

- Det å ha de mest fornøyde kundene 10 år på rad er både en imponerende og en unik prestasjon. Altibox scorer høyt på bredbåndets stabilitet og hastighet, og dette gjør at de ligger klart foran hovedkonkurrentene, fortsetter Høst.

Også i bedriftssegmentet skårer Altibox best. Bedriftskundene til Altibox forteller om et stabilt og godt bredbånd, og kundene opplever at de får mer bredbånd for pengene enn hos hovedkonkurrentene GlobalConnect og Telenor.

Flere detaljer om studien finnes her: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/bredband/

Emner


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.