Gå videre til innhold
Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH
Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH

Pressemelding -

Mobiliserer de naturmedisinske fagmiljøene til valgkamp

Regjeringspartiene har talt. Med Høyre i bresjen, har de gått til det Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) oppfatter som et angrep på den naturmedisinske behandlingstradisjonen i Norge.

Dette har de gjort på en måte som jeg, og tusener sammen med meg, mener ikke er en regjering verdig. De vil ikke bare påføre pasienter og brukere av komplementær og alternativ behandling 25 prosent høyere priser for nødvendig helsehjelp. De gir også blaffen i pasientsikkerhet og kompetanseheving i bransjen – det som fagorganisasjoner og fagskoler i årevis har jobbet hardt med å bygge opp og styrke ytterligere. De gir blaffen i terapeuter som til daglig jobber med å forebygge sykdom og fremme helse. De tar motivasjonen fra en kommende generasjon terapeuter som i dag utdanner seg innen komplementær og alternativ medisin. Alt dette gjør de midt i en pandemikrise. 

"En valgkamp er ikke forbeholdt de politiske partiene alene."

Regjeringen snakker varmt om hvordan de skal ta Norge ut av pandemikrisen; satse på forebyggende helsearbeid, styrke de små bedriftene, bedre utdanningsvilkårene for fagskolene, og mange flere, flotte tiltak. For oss er dette bare ord. Regjeringens budskap om veien videre ut av krisen krasjer med ageringen de viser i denne saken som vil få konsekvenser for flere hundre tusen pasienter og brukere av alternativ behandling. Mange omtaler dette som dobbeltmoral fra regjeringens side, men jeg velger å kalle det dårlig politisk dømmekraft.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har gitt tydelige signaler om hva de mener om regjeringens håndtering av saken. Dette gir oss et håp om at Stortinget vil ansvarliggjøre regjeringen og be dem komme tilbake med en ny sak basert på et helt annet kunnskapsgrunnlag og prosess enn det vi har sett til nå. Vi vil ikke lenger tolerere aggressive, kunnskapsløse angrep fra sentrale Høyre-politikere, og vi vil mobilisere mot slike holdninger. Vi vil satse på de politiske partiene som viser vilje og evne til å gjøre beslutninger som sikrer momsfri helsehjelp for alle i landet som trenger det.

"Vi vil ikke lenger tolerere aggressive, kunnskapsløse angrep fra sentrale Høyre-politikere."

I skrivende stund er det stor usikkerhet om hvordan sakens utfall blir. NNH vil i tiden fremover styrke ytterligere samarbeidet med fag- og pasientorganisasjoner, fagskoler og forskningsmiljø innen komplementær og alternativ behandling. Vi vil gjøre nye strategiske grep i vår politikk for å fremme betydningen den naturmedisinske behandlingstradisjonen har for folks fysiske og psykiske helse. I 2021 er det Stortingsvalg, og folket skal gi sin stemme til de politiske partiene man mener er best egnet til å ta Norge inn i fremtiden. En valgkamp er ikke forbeholdt de politiske partiene alene. Nå er tiden inne for at vi som fagorganisasjoner, mobiliserer alle gode krefter til en valgkamp om momsfri helsehjelp, pasientsikkerhet og bedre rammevilkår for våre terapeuter og brukere.

Emner

Tags


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert materiale

Relaterte nyheter