Pressemelding -

Skuffet over rådende kunnskapsmangel i Høyre – melder seg ut

At Høyre har gått i bresjen for en lov- og avgiftsendring av alternative og komplementære helsetjenester som flere hundre tusen nordmenn benytter seg av jevnlig, har fått trofaste partimedlemmer til å reagere. Blant de som velger å melder seg ut er Anne-Mette Eriksen Hjemaas og Lidia Ivanova Myhre, sentrale personer i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH).

22. juni i år foreslo regjeringen, med Høyre i bresjen, at mva-fritaket for alternativ behandling skal fjernes, og at tjenestene skal pålegges 25% mva. Saken ble sendt ut på høring med høringsfrist 3. august – midt i sommerferien, midt i en global krise. En viktig helsesak ble gjort om til en finanssak i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Finansdepartementet presenterte en saksutredning som manglet flere viktige parametre, for eksempel kost/nytte-analyse, pasientsikkerhet-analyse, brukeropplevelse-analyse og analyse om i hvilken grad komplementær og alternativ behandling avlaster det ordinære helsevesenet.

- Denne saken har vært en øyeåpner for meg om hvordan partipolitikken i Høyre i praksis fungerer, sier Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær i NNNH, og det jeg ser er ikke forenlig med min forståelse for god partipolitikk. Mitt råd til Høyre er å lære å lytte til grasrota og bygge beslutningsprosesser som gjenspeiler mangfoldet hos medlemmene, ikke en gruppe mennesker på toppen. Slik jeg ser det, har partiet en grunnleggende kulturutfordring som man må ta et oppgjør med, og dette vil kreve gode nedenfra-og-opp-prosesser, ikke en ovenfra-og-ned-tankegang. Det vil også være en fordel å sørge for en profesjonell håndtering av henvendelsene Høyres hovedorganisasjon mottar.

Myhre har vært medlem i Høyre i snart 20 år - som folkevalgt i to kommuner, og gjennom lokalpolitiske verv. Hun skriver i et brev til statsminister og leder i Høyre, Erna Solberg, at dette er et politisk hastverksarbeid og et ufullstendig administrativt håndverk. Bestillingen fra Høyre var ikke til å misforstå. Uten en faglig utredning, og med manglende høringssvar fra de fleste pasientorganisasjonene, Regelrådet og flere andre instanser, begrunnet Høyre og regjeringen at alternativ helsebehandling ikke hadde nok dokumentert helseeffekt. Uten at regjeringen tok hensyn til de mange hundre tusen pasienter og brukere av alternativ behandling, og hvilken helseeffekt de opplever.

Frihet til å velge
WHO (Verdens helseorganisasjon) anbefaler alternativer til skolemedisins behandling, slik at bruken av antibiotika og andre medisiner kan reduseres. Med dette vedtaket går Norge baklengs inn i fremtiden.

- Vi er en yrkesgruppe bestående av flest kvinner med minimum 3-5 års utdanning. Utdanningen har vi finansiert selv, uten støtteordninger. Vi er sjelden syke og koster ikke samfunnet noe ekstra. Vi tjener ikke grovt med penger, men tvert imot ivrer vi etter å kunne gi helsehjelp til de som velger oss. Vi er selvstendige næringsdrivende, slike enkeltforetak som Høyre gjerne vil legge til rette for. Hvor er Høyres næringspolitikk her? spør Anne-Mette Eriksen Hjemaas, nestleder i NNHs sentralstyre.

I sitt utmeldingsbrev skriver hun:

- Dessverre opplever jeg ikke MITT HØYRE som mitt parti lengre. Jeg har vært medlem av partiet i mange år, og bidratt med arbeid for styret i Horten Høyre og i mange politiske verv over flere perioder. Jeg er naturterapeut med 35 år erfaring, som rammes av vedtaket dere har hastet igjennom denne høsten, uten konsekvensutredning og viten om hva dette vil bety i praksis. Dette kommer til å ramme mange mennesker i deres daglige virke.

Les hele saken på nnh.no

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • alternativ behandling
  • høyre
  • pasientsikkerhet
  • helsepolitikk
  • regjeringen

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold