Gå videre til innhold
Konstituert daglig leder i Økologisk Norge, Markus Hustad mener ny forskning viser at Norge kan satse på økolandbruket
Konstituert daglig leder i Økologisk Norge, Markus Hustad mener ny forskning viser at Norge kan satse på økolandbruket

Pressemelding -

Viser at det går an - økologisk landbruk kan brødfø Europa

Forskere fra en rekke europeiske universiteter og forskningssentre har undersøkt muligheten for 100 prosent økologisk landbruk i Europa.

Studien demonstrerer hvordan vi kan brødfø den europeiske befolkningen anno 2050 med et sunt kosthold, uten avhengighet av syntetisk N-gjødsel, sprøytemidler og importert dyrefôr og samtidig redusere vann- og luftforurensning fra landbruket betydelig.

- Økologisk landbruk bidrar til mindre klimagassutslipp og sprøytemidler, og mer biomangfold og bedre dyrevelferd. Denne studien viser at vi kan gjøre det mens vi fortsatt brødfør Europa, sier konstituert daglig leder i Økologisk Norge Markus Hustad

Veien dit avhenger av tre viktige faktorer som involverer både forbruker, bonden og politikeren.

1. Kostholdsendring og mer effektiv resirkulering av menneskelig avfall

  Studien henviser til flere forskningsartikler som peker på at det er matvanene våre, ikke utbyttet på jordene, som er avgjørende for om vi kan brødfø en stigende befolkning uten å måtte utvide landbruket.

  I følge forskerne bør 70 prosent av proteininntaket komme fra belgfrukter, grønnsaker og kornprodukter. De resterende 30 prosentene kan komme fra animalske kilder - omtrent en halvering i forhold til dagens konsum. En slik endring vil frigjøre arealer, og samtidig bremse dagens store import av fôr.

  Forskerne poengterer imidlertid behovet for å finne en mer effektiv resirkulering av menneskelig avfall: mer av byens næringsstoffer må gå tilbake til jordene.     

  2Unngå syntetisk N-gjødsel med agroøkologiske metoder

   Forskerne mener at vi kan klare oss uten syntetisk N-gjødsel dersom alt landbruk implementerer vekstskifte med nitrogenfikserende belgvekster. Det reduserer også monokulturer til fordel for et større mangfold i avlingene, og reduserer nitrogentap fra landbruket.

   3. Koble sammen husdyr- og planteproduksjoner for å muliggjøre optimal bruk av gjødsel.

    Den tredje faktoren vil være å plassere husdyr- og planteproduksjon nærmere hverandre geografisk, slik at planteproduksjonen bedre kan nyttiggjøre seg av husdyrgjødsla. I dag består noen regioner nesten utelukkende av enten husdyrproduksjon eller planteproduksjon.


    Fortsatt detaljer å løse - mer forskning trengs 

    Dersom vi lykkes med disse tre faktorene vil vi ifølge forskerne øke Europas uavhengighet, brødfø forventet befolkningstall i 2050 (en stigning på ca. 12 prosent), senke vann- og luftforurensning fra landbruket og samtidig eksportere mat til andre land.

    - Når vi ser at økologisk produksjon kan økes til 100 prosent i EU er det tydelig at vi i Norge har for svake ambisjoner for landbruket vårt. EU har allerede mål om 25 prosent økologisk innen 2030, mens Norge har skrotet sine økomål, som kunne bidratt til et landbruk med mindre sprøytemidler og kunstgjødsel, mer biomangfold og bedre dyrevelferd. Økologisk Norge mener en ambisiøs opptrappingsplan trengs og jobber for at en ny regjeringsplattform vil inneholde en slik satsing, sier konstituert daglig leder Markus Hustad. 

    Emner

    Kategorier


    Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

    Kontakter

    Sindre Buchanan

    Sindre Buchanan

    Pressekontakt Kommunikasjonsleder Alle mediehenvendelser 92292525

    Relatert innhold

    Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

    Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for forbrukere, bønder og bedrifter med interesse for økologisk landbruk, mat og andre produkter, miljø og helse. Vi har aktive medlemmer over hele landet.
    Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

    Økologisk Norge
    Engebrets vei 3
    0275 Oslo
    Norge