Pressmeddelande -

Framgångsrik resa mot ”One Tonne Life”: Testfamiljen Lindell redan nere på 2,6 ton koldioxid per person och år

Drygt tre månader in på sitt ”One Tonne Life” har testfamiljen Lindell i Hässelby kommit långt på sin resa mot en klimatsmart livsstil. Familjen har minskat sina utsläpp med 64 procent till 2,6 ton per person och år – jämfört med ”startvikten” på 7,3 ton när projektet inleddes i januari.

”One Tonne Life” är ett projekt där A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICA och Siemens skapat förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. Utmaningen för testfamiljen Lindell (pappa Nils, mamma Alicja med barnen Hannah och Jonathan) är att ta sig ner till utsläpp på ett ton koldioxid per person och år. Detta motsvarar den nivå som sannolikt krävs för att undvika allvarliga klimatförändringar.
Under sex månader byter familjen Lindell ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från A-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall står för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICA och Siemens är branschpartners inom områdena mat och hushållsapparater.
– Än så länge har vi inte behövt göra några stora kompromisser med vårt vanliga liv. Tekniken har gjort jakten på en koldioxidslankare vardag lätt och rolig. De besvärliga uppoffringarna har vi nog framför oss. Den sista sträckan ner mot ett ton blir betydligt mer krävande, säger Alicja Lindell.

Störst framsteg inom transporter och elförbrukning
Transporter och elförbrukning är de områden där familjen gjort de största framstegen.
Utsläppen från transporterna har minskat med hela 93 procent. Familjens Volvo C30 Electric laddas med el från vattenkraft och Lindells valde dessutom att ta tåget till sin skidsemester. Om familjen under våren också väljer att cykla mer kan transportutsläppen minskas ytterligare.
Familjens villa från A-hus är både ett hus och en elproducent, vilket gör den svår att jämföra med familjens eget hus. Den nya villan har en vägg med solceller som ger ungefär lika stort koldioxidavtryck som resten av huset. Detta beror på att solcellerna är tillverkade i Tyskland, som har en elproduktionsmix med mycket kolkraft. Räknar man med solcellerna i husberäkningen orsakar produktionen av det nya huset något högre utsläpp en det gamla.
Men skillnaden kompenseras med råge av att utsläppen från elförbrukningen har minskat dramatiskt. Familjens val av förnybar el från vattenkraft har reducerat koldioxidutsläppen från köpt el till nära noll. Dessutom producerar det nya huset sin egen elektricitet. Sammantaget innebär det att utsläppen från boendet har halverats av familjen.
– Vattenfalls smarta Energy Watch är vårt eget lilla ”husdjur”. Efter tre månader i huset är vi fortfarande smått förälskade i alla små staplar och diagram som i detalj visar oss hur vi använder vår el, säger Alicja Lindell.

Vegetarisk lunch halverar utsläppen
Andra intressanta detaljer i tremånadersrapporten:
• Utsläppen från maten familjen köper hem har minskat stort. Familjen har engagerat sig mycket för att hitta mat som påverkar klimatet i mindre utsträckning. Genom att aktivt variera sina val av kött och fisk och äta en större andel grönsaker och rotfrukter har utsläppen påverkats mycket.
• Utsläppen från restaurangbesöken har minskat något, men här finns större möjligheter. Genom att variera med vegetariska lunchalternativ skulle utsläppen från restaurangbesöken minska ytterligare.
• Utsläppen från övrig shopping och konsumtion har halverats. Det är dock svårt att ytterligare minska utsläppen från den kategorin eftersom det mesta av dessa utsläpp ligger i ”ryggsäcken”.

”Ryggsäcken” gör spurten mot ett ton tuff
”Ryggsäcken” uppgår till 900 kilo koldioxid per person och år. I ”ryggsäcken” ligger koldioxidutsläppen som sker när de olika produkterna tillverkas, t ex huset, solcellerna, bilen, möblerna och familjens kläder.
– Forskare brukar säga att tillverkningen av bilar, vitvaror och byggnader är det mindre problemet. Det blir alltid större utsläpp när de används. Men detta gäller inte oss. Eftersom huset, bilen och vitvarorna är så exceptionellt energisnåla skedde de huvudsakliga utsläppen när de producerades, säger Nils Lindell. Han tillägger:
– Den nivån kan vi inte påverka och med en ”ryggsäck” på 900 kilo blir det tufft att komma ända ner till ett ton. Men vi ska göra så gott vi kan. Vår kunskap och motivation växer för varje dag som går.

Ämnen

  • Växthuseffekten

Kategorier

  • one tonne life
  • derome
  • bright living
  • a-hus
  • lindell

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Kontakter

Karin Hellzén

Presskontakt Pressansvarig PR & Kommunikation 0300-56 88 02

Relaterat innehåll