Gå direkt till innehåll

Ämnen: Medicin, läkemedel

Nya head-to-head studiedata visar att upadacitinib (Rinvoq) är signifikant bättre än dupilumab (Dupixent) avseende primära och alla sekundära effektmått vid atopisk dermatit

Nya head-to-head studiedata visar att upadacitinib (Rinvoq) är signifikant bättre än dupilumab (Dupixent) avseende primära och alla sekundära effektmått vid atopisk dermatit

AbbVie meddelar positiva resultat från LEVEL UP, en öppen, blindad fas IIIb/IV-studie, som utvärderade effekt och säkerhet av upadacitinib samt dupilumab hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) med måttlig till svår atopisk dermatit som svarat otillräckligt på systemisk behandling eller när användning av sådan behandling inte varit lämplig.

Långtidsdata på effekt och säkerhet med Aquipta som förebyggande behandling vid migrän presenteras på AAN-kongressen

Långtidsdata på effekt och säkerhet med Aquipta som förebyggande behandling vid migrän presenteras på AAN-kongressen

AbbVie meddelar data från interimsanalysen av en pågående öppen fas-III 156-veckors förlängningsstudie som utvärderar långvarig säkerhet och tolerabilitet för atogepant, förebyggande daglig tablettbehandling av migrän hos personer med episodisk eller kronisk migrän. Säkerhetsprofilen överensstämmer med vad som tidigare observerats med substansen och ingen ny säkerhetsdata identifierades.

Data från fas III-studien ELEVATE som utvärderade Aquipta (atogepant) vid förebyggande behandling av episodisk migrän är nu publicerad i The Lancet Neurology

Data från fas III-studien ELEVATE som utvärderade Aquipta (atogepant) vid förebyggande behandling av episodisk migrän är nu publicerad i The Lancet Neurology

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att The Lancet Neurology har publicerat fullständiga resultat från fas III-studien ELEVATE som utvärderade atogepant som förebyggande behandling av episodisk migrän hos personer som inte tolererar eller har bristande effekt med två till fyra klasser av konventionell oral förebyggande behandling.(1)

Pumpen för Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) är nu CE-godkänd och behandlingen blir tillgänglig för personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

Pumpen för Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) är nu CE-godkänd och behandlingen blir tillgänglig för personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

AbbVie meddelar att läkemedelspumpen Vyafuser för Produodopabehandling har blivit CE-godkänd, vilket innebär att Produodopa inom kort blir tillgängligt för personer med Parkinsons sjukdom. Produodopa ingår i den svenska läkemedelsförmånen för personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas med otillräcklig symtomkontroll.

Aquipta (atogepant) ingår nu i läkemedelsförmånen vid kronisk migrän

Aquipta (atogepant) ingår nu i läkemedelsförmånen vid kronisk migrän

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Aquipta (atogepant) ingår i den svenska läkemedelsförmånen från 15 december 2023 enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av personer med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar.

Nya data för den bispecifika antikroppen Tepkinly (epkoritamab) visar bestående behandlingssvar för personer med recidiverande eller refraktärt (R/R) follikulärt lymfom (FL)

Nya data för den bispecifika antikroppen Tepkinly (epkoritamab) visar bestående behandlingssvar för personer med recidiverande eller refraktärt (R/R) follikulärt lymfom (FL)

AbbVie och Genmab A/S meddelar att vuxna patienter med recidiverande/refraktärt follikulärt lymfom som behandlats med två eller flera tidigare terapier, upplevde bestående behandlingssvar med hög total svarsfrekvens och komplett respons efter i median 1,4 respektive 1,5 månader när de behandlades med epkoritamab som är en subkutant administrerad bispecifik antikropp som engagerar T-cellerna.

Expertpanel ger positivt utlåtande för Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Expertpanel ger positivt utlåtande för Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) expertpanel för humanläkemedel (CHMP) har gett ett positivt utlåtande för Aquipta (atogepant) som förebyggande behandling för vuxna med fyra eller fler migrändagar i månaden. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till Europeiska kommissionen (EC) gällande godkännande för marknadsföring.

Venclyxto (venetoclax) fortsätter visa bibehållen progressionsfri överlevnad för personer med  kronisk lymfatisk leukemi

Venclyxto (venetoclax) fortsätter visa bibehållen progressionsfri överlevnad för personer med kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie meddelar nya långtidsdata som visar bibehållen effekt och säkerhet med tidsbestämd kombinationsbehandling med venetoklax för tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet samt KLL-patienter som fått återfall eller inte svarat på tidigare behandling. Datan presenterades nyligen på den årliga hematologikongressen, EHA (European Hematology Association Congress) i Frankfurt, Tyskland.

Uppmärksamma Internationella IBD-dagen  – AbbVie nylanserar hemsida som stöd till de som lever med IBD

Uppmärksamma Internationella IBD-dagen – AbbVie nylanserar hemsida som stöd till de som lever med IBD

Den 19 maj, uppmärksammas Internationella IBD-dagen världen över för att öka kunskapen om inflammatoriska tarmsjukdomar samt hylla alla de som kämpar med sin sjukdom. Att förbereda sig, känna till sina rättigheter och veta vad man ska fråga efter under ett vårdbesök är inte alltid enkelt. På vår nylanserade patientsida AlltomIBD.se har vi samlat värdefulla tips.

96 procent av AbbVie Sveriges medarbetare anser att företaget är ett ”Great Place to Work”

96 procent av AbbVie Sveriges medarbetare anser att företaget är ett ”Great Place to Work”

– I år fyller AbbVie 10 år och det betyder att vi i tio år har fokuserat på att skapa värde för våra medarbetare genom att ha som mål att bli den bästa arbetsplatsen. Genom att prioritera vår kultur och låta den gå hand i hand med vår affärsverksamhet har vi kunnat göra större skillnad för de vi finns här för – personer som påverkas av svår sjukdom, säger Linn Mandahl, vd för AbbVie Skandinavien.

Ny rapport: ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer”

Ny rapport: ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer”

Egenmonitorering inom cancer skulle ge förutsättningar för mer autonoma individer, effektivare vård och utveckling av life science sektorn menar 15 organisationer i ny rapport där behovet av utveckling av egenmonitorering inom cancerområdet lyfts. Allt fler lever med cancer och sjukdomen ses alltmer som en kronisk sjukdom. Det finns därför stora behov och möjligheter att förstärka cancervården ytt

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

AbbVie meddelar att Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen från 23-01-27 enligt ett beslut av TLV. Subventionen gäller för behandling av levodopakänslig Parkinsons sjukdom i komplikationsfas med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi när andra tillgängliga kombinationer av parkinsonmedicinering inte gett tillfredsställande resultat.

Europeiska kommissionen godkänner Skyrizi (risankizumab) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

Europeiska kommissionen godkänner Skyrizi (risankizumab) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Skyrizi (risankizumab), som den första specifika IL-23 hämmaren, för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling. Godkännandet avser en induktionsdos på 600 mg som ges...läs mer

Visa mer

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden