This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Blogginlägg -

Försörjningsstödet leder till att svartjobb lönar sig

Vad behövs för att svarta löner ska blir vita?

En av orsakerna till svartarbete är att privatpersoner som tar hjälp inte vet om att man faktiskt får lov att betala en lön till en annan privatperson direkt, utan att någon av parterna har företag, och hur man rent praktiskt går tillväga.

Enligt uppgift betalas årligen upp till 27 miljarder kronor felaktigt ut från välfärdssystemet. En av de största orsakerna är svartarbete som orsakar upp till 5,9 miljarder årligen i läckage ur välfärdssystemet.

Kommunernas kostnader för försörjningsstöd skjuter i höjden. Privatpersoner kan ha svårt att få någon som vill hjälpa till med arbetsuppgifter i hemmet. Det beror inte på att det saknas lämpliga personer, utan det visar sig ganska ofta bero på att personerna som erbjuds jobb, hellre vill jobba svart. Då kan de nämligen fortsätta att få ut sitt försörjningsstöd från kommunen, eller arbetslöshetsunderstöd från staten.

Vad kan vi göra för att stävja detta? Det enkla svaret är att reglerna för försörjningsstöd måste ändras. Det betyder inte, att de som verkligen behöver stöd, inte ska få det. Tvärtom. Men det måste löna sig att arbeta.

Om man avstår från att arbeta för att bidragen överstiger den lön man kan tjäna, eller man jobbar svart för att få både lön och bidrag, är det något som är fel. Stat och kommun måste ställa krav. Privatpersoner måste inse att de gör personen de anlitar en björntjänst genom att avlöna svart. Att stå utanför systemet är inte bra för någon.

Med e-tjänsten www.anstallprivat.se kan man enkelt avlöna på ett korrekt sätt. Det ska aldrig vara komplicerat att göra rätt.

Related links

Ämnen

Taggar


AdAlta AB startade e-tjänsten Anställ Privat 2017. Anställ Privat är en tjänst för privatpersoner som anlitar och avlönar andra privatpersoner. Från och med 2018 driver man också plattformen Anställ Privat Jobb som är en matchningstjänst. 2019-2020 driver företaget arbetsmarknadsprojektet Nya Jobb i Lundaland - Avlöna Privat med stöd från EU/Leader Lundaland.AdAlta AB driver också ett förlag som skrivit och publicerat bland annat böckerna Planera Pensionsuttagen Rätt! och Bli inte Blåst på Pensionen av Nils Bacos.

Presskontakt

Relaterade nyheter