Gå direkt till innehåll

Kategorier: prostatacancer

CHMP rekommenderar XTANDI™ (enzalutamid) för behandling av högriskpatienter med återfall vid tidig prostatacancer i EU

Om EU-kommissionen formellt godkänner den utökade indikationen, blir XTANDI (enzalutamid) den första av den nyare typen av hormonläkemedel som kan erbjudas inom EU för behandling av högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer.1,2,3 EU-kommissionens beslut om marknadsgodkännande förväntas i juni 2024.

Astellas meddelar att den europeiska läkemedelsmyndighe

New England Journal of Medicine publicerar Astellas resultat från fas III-studien EMBARK som utvärderar XTANDI™ (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer

Astellas meddelar att New England Journal of Medicine (NEJM) har publicerat resultat från fas III-studien EMBARK som studerat XTANDITM (enzalutamid) och leuprorelin i kombination (n=355), placebo i kombination med leuprorelin (n=358), och enzalutamid som monoterapi (n=355) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer.

Resultat från fas 3-studien ARCHES visar signifikant förlängd överlevnad för Astellas XTANDI™ hos vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer

Finala resultat från fas 3-studien ARCHES presenterades den 18 september som ett ”Late-breaking abstract” på årets virtuella ESMO-kongress, European Society for Medical Oncology, 2021.
Astellas Pharma tillkännagav den 17 september resultat från fas 3-studien ARCHES. Studien visar på en signifikant förbättrad total överlevnad (OS) för XTANDITM (enzalutamid) hos vuxna män med metastaserad hormonk

Xtandi (enzalutamid) visar signifikant förbättring i total överlevnad hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer enligt slutliga analysen från PROSPER-studien

Astellas och Pfizer meddelade den 11 februari resultat från den slutliga analysen av total överlevnad (OS) från fas 3-studien PROSPER. Där jämförs Xtandi i kombination med dagens standardbehandling med hormoner, med enbart hormonbehandling hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC).

Xtandi (enzalutamid) förbättrar signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer enligt fas III-studien ARCHES

Astellas meddelar resultat från fas III-studien ARCHES som studerat Xtandi (enzalutamid) som behandling av patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) (1). Metastaserad prostatacancer innebär att cancern har spridit sig utanför prostatakörteln till andra delar av kroppen (1, 2).

Behandling av långt framskriden prostatacancer minskar dödsrisken signifikant

En preliminär analys av fas III-studien PREVAIL med Xtandi visar så goda resultat att IDMC nu rekommenderar att studien avbryts och att patienter med placebobehandling i stället erbjuds behandling med Xtandi. Analysen visar en betydande bättre överlevnad och förbättring av radiografisk progressionsfri överlevnad hos patienter med långt framskriden prostatacancer som ännu inte fått kemoterapi.

Visa mer

Välkommen till Astellas Pharma!

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi, transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Astellas Pharma

Box 21046
200 21 Malmö
040-650 15 00