Gå direkt till innehåll

Ämnen: Barn, ungdom

Barnombudsmannen kallar SiS generaldirektör till sig efter nya uppgifter om våld mot barn

Under de senaste veckorna har uppgifter om att personal vid Statens Institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem utsatt placerade barn för grovt våld framkommit. En flicka har fått sin arm bruten av en manlig personal. Direkt efter att flickan kommit tillbaka från sjukhuset med gipsad arm pressas hon att be mannen om ursäkt för att hon varit våldsam.
- Det våld som barn utsätts för på SiS

Barnombudsmannens årsrapport överlämnas idag till regeringen: Hur dåligt måste man må egentligen? Samhällets insatser för att främja barns psykiska hälsa

Allt fler barn uppger att de har psykiska besvär och fler barn söker kontakt med vården för psykisk ohälsa. Behandling med psykofarmaka ökar kraftigt och det är också stor skillnad i förskrivningen mellan regionerna.
Förra året fick knappt 100 000 barn vänta längre på en utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin än vårdgarantins trettio dagar. Det är en ökning med nästan 80 procent under de se

Ingen föds kriminell-viktigt att stärka skyddet för barn som far illa

Allvarlig och grov brottslighet både drabbar och utförs av barn. Om samhället ska kunna bryta denna utveckling krävs en perspektivförskjutning från repressiva åtgärder till tidiga förebyggande insatser för barn. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete startar tidigt i barnets liv. Samhällets förmåga att upptäcka barn som växer upp i våld och utsatthet måste stärkas och därefter måste de få rät

Alla tar ju inte ansvar - Barnombudsmannen överlämnar årsrapport 2021 till regeringen

Barnombudsmannens årsrapport 2021 Alla tar ju inte ansvar - Barnkonventionen som lag under en samhällskris fokuserar på barns rättigheter under den pågående covid-19-pandemin. I rapporten har vi tittat närmare på vad de olika beslut som fattats har inneburit för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.
- Covid-19-pandemin har inneburit stora omställningar och de åtgärder som vi

Ny vägledning ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

Ny vägledning ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet


I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer. Vägledningen syftar till att göra internet till en tryggare och säkrare plats för barn och unga.
”Barns och ungas rättigheter på digi

Visa mer

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen

Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm