Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hälso-, sjukvård

Eylea 8mg, nu godkänd i EU för längre behandlingsintervall, upp till fem månader/ alt. 20 veckor


Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har beviljat marknadsgodkännande i EU för den nya doseringen med Eylea 8mg (aflibercept) för längre behandlingsintervall vid neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) och synnedsättning på grund av diabetiska makulaödem (DME).Aflibercept 8mg, (114,3 mg/ml) är det enda läkemedlet som är godkänt för behandlingsintervall på

Internationella Preventivmedelsdagen en succé: ”År 2011 intar vi Globen”

Internationella Preventivmedelsdagen en succé: ”År 2011 intar vi Globen”

World Contraception Day, Internationella Preventivmedelsdagen, har på bara ett år vuxit från ett första mindre arrangemang till en angelägenhet för skolor över hela landet. Intresset för information om preventivmedel och könssjukdomar är stort och initiativet är välkomnat. Målet är att kampanjen ska fortsätta växa och att Globen ska vara fullsatt med ungdomar den 26 september 2011.

Femårsdata bekräftar betydelsen av tidig behandling med Betaferon: Tidig behandling kan fördröja utvecklingen till MS

Stockholm den 30 september 2008 – När patienter behandlas med Betaferon direkt vid första tecken på MS minskar risken med 37 procent för att få en andra sjukdomsattack och därmed klinisk definitiv MS. Den tidigt behandlade gruppen har också ett betydligt bättre resultat i ett minnes- och inlärningstest. Detta visar nyligen presenterade data där patienter följts under fem år.

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany