Gå direkt till innehåll

Kategorier: cancer

NICE har beslutat att rekommendera NUBEQA® ▼ (darolutamid), ett nytt behandlingsalternativ från Bayer för patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Den positiva rekommendationen baseras på data från ARAMIS, en fas 3-studie där darolutamid i kombination med hormonbehandling (androgen deprivationsbehandling, ADT) visade statistiskt signifikant förbättring i metastasfri överlevnad (MFS), med en median på 40,4 månader jämfört med 18.4 månader för placebo plus hormonbehandling(HR 0.41, p<0.001).1,2 Darolutamid demonstrerar en generellt sett

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany