Gå direkt till innehåll
Blodcancerfonden delar ut extra anslag till forskning

Pressmeddelande -

Blodcancerfonden delar ut extra anslag till forskning

I den Novusundersökning som genomfördes sommaren 2020 uttryckte Blodcancerförbundets medlemmar att forskning är ett av de mest prioriterade områdena för verksamheten. Drygt åtta av tio är positivt inställda till att patienter med blodcancer eller annan malign blodsjukdom kan delta i kliniska studier. De frågor som medlemmarna framförallt prioriterar att förbundet driver är ökad blodcancerforskning och möjlighet att delta i kliniska studier samt snabbare tillgång till nya livsförlängande behandlingar.

Därför är det glädjande att kunna meddela att styrelsen för Blodcancerfonden beslutat att dela ut mer pengar till forskning under 2020 än tidigare planerat, 3 800 000 SEK totalt. I år delas pengar ut både till klinisk forskning och omvårdnadsforskning. Nytt för i år är också att Blodcancerfonden delar ut anslag för forskning relaterad till Covid-19. Som tidigare delas stipendier även ut för utbildningar och resor.

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksam vid hematologiska kliniker och för fyra olika ändamål. Utdelningen beslutas av styrelsen för Blodcancerfonden med hjälp av ett stipendieråd. Stödet ska enligt Blodcancerfondens stadgar användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Kliniskt inriktad forskning som kan förmodas leda till konkreta effekter på våra medlemmars situation kommer att prioriteras. Vidare uppmuntrar vi särskilt ograduerade forskare som är i starten av sina forskningsprojekt att söka anslag.

Klinisk forskning - total summa som delas ut - 1.5 msek

Omvårdnadsforskning - 1.5 msek

Klinisk forskning med anknytning till covid-19 - 800 000 sek

Stipendier för utbildningar och resor

Sista ansökningsdag för samtliga stipendier är förlängd till 1 december 2020. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Blodcancerförbundet verkar för ökad kännedom om och förståelse för hur det är att leva med blodcancer samt erbjuder stöd till både drabbade och anhöriga. Vidare arbetar förbundet med väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och rättvis vård samt rehabilitering. Blodcancerförbundet arbetar även aktivt för att bidra till en ökad satsning på forskning inom blod- och blodcancerområdet. 

Presskontakt

Lise-lott Eriksson

Lise-lott Eriksson

Operativ förbundsordförande 070-7764443

Relaterat innehåll

För kunskap och livskraft

Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer. Vi ser oss själva som de ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade.

Blodcancerförbundet
Hamngatan 15B
172 66 SUNDBYBERG