Gå direkt till innehåll
Det köpta brödet är miljösmart

Pressmeddelande -

Det köpta brödet är miljösmart

En studie visar att bröd är ett av de livsmedel som påverkar vårt klimat minst. Bröd bakas effektivt, utan svinn och många bagerier använder sig av miljövänlig el. Det uppmärksammar Brödinstitutet i samband med Världsmiljödagen, den 5 juni.

– Att bröd har liten påverkan på vårt klimat beror främst på att huvudråvaran mjöl utgör en låg klimatbelastning, säger Catarina Bennetoft, brödexpert, Brödinstitutet. När man maler säden till mjöl blir det nästan inget svinn alls. Nästan allt mjöl som används i svenskt bröd odlas och mals i Sverige. Inga långa transporter till och från andra länder behövs. 

Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK, har jämfört bröd bakat i Sverige med en rad andra livsmedel. De har mätt brödets produktions- och distributionskedja; från ax till färdig limpa i butiken. Mätningen inkluderar även transporter av färskt bröd från svenska bagerier till affärer. Undersökningen visar att bröd ger mindre än 1 kg CO2-ekvivalenter per kg bröd i butik. Vilket är väldigt lite i jämförelse med t ex torsk eller ost som ger 4 respektive 11 CO2-ekvivalenter per kg produkt.

Allt bröd är klimatsmart även om energiåtgången varierar beroende på om brödet bakas hemma, i kvartersbageriet eller på ett stort bageri. SIK´s och Naturvårdsverkets undersökning visar att minsta energiåtgången sker på det stora bageriet. Skälet är att där används större, effektivare ugnar och miljövänlig el som leder ett klimatsmart bröd – en av stordriftens fördelar.

Trots att brödet är ett klimatsmart livsmedel visar en ny undersökning som Brödinstitutet genomfört att 1 av 4 konsumenter (26 %) anser att bröd är miljövänligt.

– Vi hoppas givetvis att allt fler ska upptäcka att bröd är miljösmart mat och kan ätas med gott samvete, säger Catarina Bennetoft. Bröd har också många andra fördelar – det är gott, tillgängligt och nyttigt också.

För mer information, kontakta:

Catarina Bennetoft, brödexpert, Brödinstitutet,
mobil: 070-655 45 59 eller mejl: catarina.bennetoft@brodinstitutet.se

Källor:
”Bröd, hälsa och motion”, november 2012, United Minds. ”Klimatpåverkan från bröd – kommunikationsunderlag. P80427. Utdrag ur rapport till Brödinstitutet januari 2009” framtagen av SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. ”Livscykelanalys av livsmedelsprodukter och produktionssystem, Populärvetenskaplig rapport” av Karin Andersson, Thomas Ohlsson, SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, november 1999.

 

Ämnen

Kategorier


Brödinstitutet arbetar för att sprida kunskap om kost och hälsa, med utgångspunkt i brödet.
Brödinstitutet har visionen att bli den naturliga informationskällan i alla frågor som rör bröd och kommer att ta en aktiv roll i den allmänna debatten och bidra med saklig information om bröd, kost och hälsa. Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen "Socialstyrelsen rekommenderar 6 - 8 skivor bröd om dagen". Det är än idag en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade aktiviteter. Idag finansieras Brödinstitutet av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. www.brodinstitutet.se

Kontakter

Maria Sitell

Maria Sitell

Presskontakt Kommunikationschef PR, kommunikation, nutrition 070 764 58 84

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund.

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Det gör vi genom att kommunicera i medier, i nätverk med personliga tränare, dietister, bagare, skolsköterskor, läkare, nutritionsforskare och många andra i samhället. Med brödet och saklighet som grund skapar vi goda, hälsosamma och klimatsmarta måltidslösningar.

Brödinstitutet
Box 3546, Sveavägen 25
103 69 Stockholm