Gå direkt till innehåll
Artikelförfattarna Maria Sitell, Elisabet Rytter och Ingrid Larsson (uppifrån och ner).
Artikelförfattarna Maria Sitell, Elisabet Rytter och Ingrid Larsson (uppifrån och ner).

Pressmeddelande -

Öppet brev till SVTs Fråga doktorn hälsa

Varför sprider SVT förvirrande budskap om mat och hälsa? Den frågan ställer sig tre nutritionskunniga efter att SVT hade premiär på 'Fråga doktorn hälsa' för knappt tre veckor sedan. Serien inleddes med ett avsnitt om det komplexa sambandet mellan mat och hälsa. Tyvärr tog man hjälp av en uppsättning så kallade experter som förenklade och förvanskade vad vetenskapen faktiskt säger. Ämnet och tittarna förtjänar betydligt bättre.

Om ett TV-program påstår sig vilja inspirera till ett hälsosamt liv på ett ”härligt och vetenskapligt sätt” måste därför de vetenskapligt baserade kostråden tydligt lyftas fram. Så var tyvärr inte fallet i det första avsnittet av ”Fråga doktorn hälsa” som hade fokus på kopplingen mellan mat och hälsa.

I programmet får så kallade experter ge egna hemmasnickrade tolkningar av vad som är bra mat. Till exempel gavs lösryckta råd som att skära bort fettet på köttet, att äta fibrer så att inte magbakterierna äter upp slemhinnan i tarmen, att undvika processad mat och vitt mjöl, att äta mat med lågt glykemiskt index för att minska i vikt och att minska på sockret. Utifrån aktuell kunskap om hälsosam mat är dessa så kallade råd i bästa fall kraftigt förenklade men i flera fall direkt felaktiga. Man nämner överhuvudtaget inte Livsmedelsverkets evidensbaserade kostråd, inte ens när programledaren ställer frågan om det finns något att luta sig mot bland alla råd som florerar.

Enligt den samlade evidens som idag finns kring sambandet mellan mat och hälsa är det tydligt vilka råd som ger mest positiva hälsoeffekter. De finns samlade i Livsmedelsverkets kostråd som är baserade på analys av tusentals vetenskapliga artiklar och som därmed vilar på tung evidens. De säger entydigt att ett kostmönster som består av mer fullkorn, grönsaker, frukt, fisk, skaldjur, nötter och frön och mindre rött kött, salt och socker förebygger våra största levnadsvanesjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och cancer.

I ett inslag i programmet mätte man blodsockret på två av deltagarna, före och efter intag av apelsinjuice respektive apelsinklyftor. Berodde skillnaden i blodsockersvar (11 mmol/l för juice, 8 mmol/l för klyftor) på att klyftorna innehåller fibrer men inte juicen, att mängden juice som dracks upp totalt innehöll mer socker än apelsinklyftorna, på individuella skillnader mellan de två ”försökspersonerna” eller skillnad i när de åt senast? Att använda hemsnickrade experiment med en haltande metodik som väcker fler frågor än ger svar skapar bara förvirring och eventuellt oro bland tittarna. Inte minst då man tidigare i programmet nämnt att om man efter en måltid har blodsocker över 11 mmol/l så har man diabetes.

Efter programmet fick tittarna möjlighet att chatta med de så kallade experterna som därmed fick utrymme att sprida fler felaktiga påståenden om mat, näring och hälsa.

Så här kan det inte gå till, i alla fall inte i ett program i public service som dessutom utgör sig för att använda ett vetenskapligt sätt. Det är visserligen positivt att man gör program om levnadsvanor och hälsa men ett public service-företag som SVT måste lägga sig vinn om att presentera fakta och inte bidra till ökad förvirring som man nu gjort i området mat och hälsa, ett område som redan på förhand är omgärdat av mycket förvirring, vilket också nämndes i programmet. Och tyvärr är detta långt ifrån första gången som SVT har tagit in okvalificerade personer för att ge råd om mat och hälsa. Kan det vara så illa att SVT för tittarsiffrornas skull hellre tar in personer som ger ”sensationella” råd utifrån enstaka studier än experter som utgår från vad den samlade vetenskapen säger?

Vem bör SVT bjuda in som experter? Förslagsvis personer som har en gedigen och relevant utbildning och kunskap i ämnet och som är uppdaterade i aktuell forskning. Hit hör leg. dietister, nutritionister, läkare med nutritionsspecialisering och förstås de som forskar inom sambandet mellan mat och hälsa. Som tur är finns det ingen brist på sådana personer. Vi hjälper gärna SVT med att sätta ihop en lista på experter som kan kontaktas inför nästa program om mat och hälsa.

Maria Sitell. Leg dietist, Brödinstitutet
Elisabet Rytter. Med.dr. nutrition, Livsmedelsföretagen
Ingrid Larsson, Näringsfysiolog, Docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid frågor vänligen kontakta
Maria Sitell, maria@brodinstitutet.se, 070 764 58 84
Elisabet Rytter, elisabet.rytter@li.se, 070 603 32 03

Ämnen

Kategorier


Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter, handeln och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen "Socialstyrelsen rekommenderar 6 - 8 skivor bröd om dagen". Det är än idag en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade aktiviteter. Idag är Brödinstitutet en del av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. Läs mer på www.brodinstitutet.se

Kontakter

Maria Sitell

Maria Sitell

Presskontakt Kommunikationschef PR, kommunikation, nutrition 070 764 58 84

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund.

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Det gör vi genom att kommunicera i medier, i nätverk med personliga tränare, dietister, bagare, skolsköterskor, läkare, nutritionsforskare och många andra i samhället. Med brödet och saklighet som grund skapar vi goda, hälsosamma och klimatsmarta måltidslösningar.

Brödinstitutet
Box 3546, Sveavägen 25
103 69 Stockholm