Gå direkt till innehåll
Åtta av tio håller med om att regelbundna pauser under en arbetsdag förbättrar deras totala produktivitet.
Åtta av tio håller med om att regelbundna pauser under en arbetsdag förbättrar deras totala produktivitet.

Nyhet -

Jobbrasten viktig för både återhämtning och produktivitet

Den genomsnittliga lunchrasten i Sverige är endast 35 minuter, och en tredjedel äter sin lunch ensam. Samtidigt uppger åtta av tio arbetstagare att regelbundna raster ökar deras produktivitet under arbetsdagen. Generation Z och Millenials är bäst på att använda lunchrasten för sin mentala hälsa, som socialisering, personliga intressen och vila.

Genom att analysera insikter från 35 000 anställda i 26 länder, visar Compass Groups Global Eating at Work Survey 2023 att den tid som anställda spenderar på sin lunchrast varierar avsevärt världen över, från 54 minuter i Kina – en av världens snabbaste växande ekonomier – till 22 minuter i Polen.

I Sverige är den genomsnittliga lunchrasten endast 35 minuter, och heltidsanställda hoppar ofta över en lunchrast i veckan. När lunch väl intas, väljer en tredjedel att äta sin lunch ensam.

- Vid stressiga perioder, bortprioriteras ofta pauser, lunch och fika med kollegor. Trots att det då är viktigare än någonsin att slå bort tankarna på arbetet och tanka energi. Arbetsplatser med olika typer av matutbud möjliggör för snabb återhämtning och socialisering med kollegor. På så sätt ökar vi chanserna för bättre välbefinnande hos arbetstagaren och tätare sammanhållning på kontoret, säger Angelica Fagerholm, ansvarig för konceptutveckling inom mat på Compass Group.

Bättre pauser på jobbet stödjer produktivitet, välbefinnande och teambuilding
Närmare 8 av 10 (76 %) av tillfrågade arbetstagare i Sverige uppger att de blir mer produktiva genom att ta en lunchrast, medan 81 procent håller med om att regelbundna pauser under en arbetsdag förbättrar deras totala produktivitet. Det är också viktigt att arbetsgivaren tillhandahåller bra platser för återhämtning på jobbet men också för att ge sina medarbetare möjlighet till social interaktion.

-Arbetsgivare som uppmuntrar till längre och tätare pauser kan ha nyckeln till att öka produktivitet, förbättra medarbetarnas mentala hälsa och locka fler människor tillbaka till kontoret. Vi behöver kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för återhämtning och rätt förutsättningar oavsett om man arbetar från en arbetsplats eller hemifrån, säger Angelica Fagerholm.

Förutom att äta och dricka använder vi gärna våra jobbraster antingen till avkoppling eller till att socialisera med kollegor. Särskilt vill yngre Generation Z och Millennials använda sin tid för varierade sysselsättningar som främjar deras välbefinnande, inklusive umgänge med kollegor, koppla av och utöva personliga intressen eller hobbies.(36 % jämfört med 29 procent av samtliga åldersgrupper).

Om undersökningen
Compass Groups Global Eating at Work Survey 2023 är en av de största generationsövergripande undersökningarna i sitt slag, som analyserar insikter från 35 000 globala arbetstagare i 26 länder om deras arbetsplatspreferenser, inklusive syn på att äta på jobbet, hållbarhet, digital anpassning, hälsa och mentalt välbefinnande. Studien genomfördes i samarbete med marknadsanalysföretaget Mintel mellan 18 november – 8 december 2022. Datan är nedbruten per land och ålder för att få attitydskillnaden över generationerna. I Sverige har 1883 respondenter medverkat i studien.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Helena Thorén

Helena Thorén

Presskontakt Head of Marketing & Communication +46(0)73-063 83 52

Vi älskar mat!

Compass Group är en världsledande leverantör av måltidsupplevelser och andra supporttjänster. Verksamheten omfattar måltidstjänster till företag, industrier, universitet, skolor, vård och omsorg, försvaret samt supporttjänster som konferensservice, reception, lokalvård, vaktmästeri och telefonservice.

Vi är en del av Compass Group PLC - en världsledande leverantör av måltidsrelaterade tjänster och andra supporttjänster med en omsättning om £30 miljarder. Koncernen har över 500 000 anställda i ca 40 länder och ger service i världsklass på 50 000 platser runt om i världen.

Compass Group Sverige AB
Evenemangsgatan 2C
17123 Solna
Sverige