Gå direkt till innehåll
The Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey
The Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey

Pressmeddelande -

Millennials och Generation Z: Ansvarstagande och åtgärder i fokus

Millennials och Generation Z har inte bara visat sig motståndskraftiga under pandemin, de ställer också höga krav på sig själva och andra att ta sitt ansvar. De är mest sannolika att stå upp mot rasism och sexism samt undvika arbetsgivare och företag vars handlingar strider mot personliga värderingar. Det visar rapporten 2021 Millennial and Gen Z Survey från Deloitte.

Vår senaste undersökning bland Millennials (personer födda mellan 1983-94), och Generation Z (personer födda mellan 1995-2002, följer upp frågor relaterade till pandemins effekter på respondenternas beteenden, stressnivå och åsikter. Den djupdyker i de problemställningar som spelar stor roll för dessa generationer såsom social jämlikhet och diskriminering samt miljö och klimat.

– Millennials och Generation Z tror på individens makt och förmåga att skapa förändring. Även om de vill att institutioner och politiker gör mer, tar de också personligt ansvar. Deras inställning inom allt från pandemin till social rättvisa har verkliga konsekvenser för oss arbetsgivare liksom andra organisationer och institutioner, säger Josefine Liljeqvist, ansvarig för Human Capital på Deloitte.

Ökad nivå av stress och ångest – växande behov av att arbetsgivare fokuserar på psykisk hälsa!

Mer än 45% av Millennials och Gen Zs anger att de upplever sig stressade hela eller mestadels av tiden. Cirka en tredjedel av alla respondenter har tagit ledigt från jobbet på grund av stress och ångest orsakad av pandemin. Däremot angav nästan hälften av denna grupp en annan anledning när de meddelande sin frånvaro till arbetsgivaren.

– Det är tydligt att stigmat kring psykisk ohälsa, särskilt på arbetsplatser kvarstår. Endast 38% av Millennials och 35% inom Gen Z har känt sig tillräckligt bekväma att prata öppet med sina handledare om den upplevda stressen. Cirka 40% anger att deras arbetsgivare har gjort ett dåligt jobb för att stödja deras mentala hälsa under pandemin. Att skapa en öppen och inkluderande kultur där medarbetarna känner sig bekväma med att berätta om sin hälsa är oerhört viktigt, en förutsättning, säger Josefine Liljeqvist.

Klimatförändringarna innebär en djup oro- respondenterna tvivlar på företagens engagemang

Många tror (37% av Millennials och 40% av Gen Z:s) att fler människor kommer att vidta åtgärder i miljö- och klimatfrågor efter pandemin. Detta kan inkludera allt från tjänsteresor, återvinning till ökad användning av kollektivtrafik, eller att ändra mat- och shoppingvanor. Som konsumenter fortsätter generationerna att fatta beslut i linje med deras värderingar. Mer än en fjärdedel av de svarande säger att företagens påverkan (både positiv och negativ) på miljön har påverkat deras köpbeslut. Samtidigt säger cirka 60% av respondenterna att de är rädda att företagens engagemang att bekämpa klimatförändringar kommer att bli mindre prioriterat bland företagsledare då de möts av nya utmaningar som en konsekvens av pandemin.

Om 2021 Millennial and Gen Z Survey

Deloittes 2021 Millennial and Gen Z Survey, den tionde i raden, undersöker Millennials och Generation Z:s tankar om samhälle, arbete och företag. Årets rapport är baserad på 22 928 svar (14 655 svar från millennials, 8 273 svar från generation z) i 45 olika länder. Svaren samlades in mellan 8 januari och 18 februari 2021.

Med millennials åsyftas generationen född mellan januari 1983 och december 1994. Med generation z åsyftas generationen född mellan januari 1995 och december 2002.

Ta del av nyckeltrender och ladda ner den fullständiga rapporten >

Ämnen

Taggar


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Presskontakt

Josefine Liljeqvist

Josefine Liljeqvist

Partner Ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital +46 70 080 23 64
Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm