Gå direkt till innehåll
Deloitte Global Human Capital Trends 2020
Deloitte Global Human Capital Trends 2020

Pressmeddelande -

Nya HR trender gynnar småföretagare när ekonomin sätts i karantän

Pandemin visar att enmansföretagen, inte minst inom gig-ekonomin, är extra utsatta. Men flera större företag har på allvar börjat inkludera dem i sitt HR-arbete för att skapa bättre hållbarhet för alla parter. Det är en av flera insikter i Deloittes årliga rapport Deloitte Global Human Capital Trends 2020.

– De senaste årens utveckling har gjort att många väljer alternativa anställningsformer, exempelvis att bli frilansare, och erbjuds korta uppdrag eller gigs istället för en fast anställning. Idag ser vi ett dramatiskt trendbrott världen över som konsekvens av covid-19. Enmansföretagare har tvingats ändra sin verksamhet drastiskt och många har tvingats gå i konkurs nu när kunderna avslutar uppdragen med mycket kort varsel, säger Josefine Liljeqvist, Partner inom Human Capital på Deloitte.

Arbetsgivare behöver skapa förutsättningar för alla medarbetare, oberoende affärsmässig relation, att känna sig trygga och behövda. Det ställer krav inte minst på de större företagen att inkludera gig-företagen i arbetet för hållbarhet i olika aspekter, enligt årets rapport.

– För att lyckas hålla sig fortsatt framgångsrika behöver organisationer bygga ledarskap och karriärutveckling mer nyanserat och inkludera olika typer av medarbetare och giggare, säger Josefine Liljeqvist.

Pandemin påminner oss också om vikten av att, för alla företag oavsett storlek, ständigt kunna hitta nya sätt att arbeta och utveckla sina erbjudanden. Årets rapport diskuterar vilka möjligheter som finns med tanke på de mycket snabba förändringarna. Rapporten baseras på respondentsvar som angavs innan pandemins utbrott där drygt var sjunde företag angav att det är viktigt eller mycket viktigt att snabbt kunna förändra sin verksamhet mot ett ökat virtuellt arbetssätt men endast en av tio ansåg sig kunna möta behovet.

Som en konsekvens av covid-19 har denna transformation tvingats påskynda företagen in i ett virtuellt arbetssätt snabbare än någon kunde förutse och som ett resultat ser vi både en snabbare förändrings- och anpassningsgrad. Utmaningarna och konsekvenserna som företagen lika snabbt behöver bemöta och hantera är den ökade stress och utmaningarna ett ständigt virtuellt arbete vid ett hemmakontor kan medföra ställs nu på prov. Snabba och omfattande förändringar kräver en lika stark förmåga hos dagens företag att bemöta konsekvenserna av att vi anpassar oss till en ny vardag som utspelar sig på helt andra villkor än innan pandemins utbrott.

– Hälften av respondenterna i årets rapport berättar att det uttalade syftet för deras organisation har breddats till att inkludera samarbetspartners och enmansföretag i affärsnätverket samt intressenter i samhället i stort. Det ger hopp för alla företagare och medarbetare och påvisar ett samhällsansvar som gynnar oss alla, säger Josefine Liljeqvist.

Om rapporten

Deloitte Global Human Capital Trends är den största studien av sitt slag och har besvarats av cirka 9000 företagsledare och HR experter i 119 länder. Årets rapport är förankrad i den största paradoxen som verksamheter står inför idag: Hur kan organisationer förbli tydligt mänskliga i en värld som drastiskt förändras och där ny teknologi förändrar arbetets innehåll mycket snabbt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20
Josefine Liljeqvist

Josefine Liljeqvist

Partner Ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital +46 70 080 23 64

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 457 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Deloitte

Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm