Gå direkt till innehåll
Lätt motion kan minska diabetesrisken hos äldre med ökat midjemått
Lätt motion kan minska diabetesrisken hos äldre med ökat midjemått

Nyhet -

Lätt motion kan minska diabetesrisken hos äldre med ökat midjemått

Lätt motion och färre timmar på stolen minskar diabetesrisken hos äldre personer som lagt ut runt midjan. Det här visar en studie som granskat samband mellan motion, sockeromsättning och midjemått hos äldre.

"Sitt mindre och motionera lätt" är receptet för den som fyllt 60 och vet att en del extra vikt lagt sig runt midjan. För den slanka är rådet ett annat – då behövs mer ansträngande motion för att minska risken för diabetes.

Det här visar en studie som gjorts bland 700 äldre i Uleåborg.
– Vi har inte tagit fram några gränsvärden för exakt hur mycket motion som är tillräckligt, men i själva verket kan det räcka med att syssla på därhemma. Äldre med bukfetma behöver inte nödvändigtvis delta i tunga, ledda motionsaktiviteter för att få hälsonytta, säger forskaren Miia Länsitievid sportkliniken ODL och Uleåborgs universitet.

Länsitie, med bakgrund som förstavårdare och forskare i idrottsmedicin, arbetar för tillfället med en doktorsavhandling. För den granskar hon samband mellan diabetes, hjärthälsa och fysisk aktivitet som mäts med aktivitetsmätare.

Länsitie säger att frågorna om motion ofta handlar om hur länge, ofta och intensivt folk motionerar.
– Men vi vet att nuvarande motionsrekommendationer är för krävande för många äldre, och det är viktigt att uppmuntra till rätt sorts motion i stället för att göra folk nedslagna, säger hon.

Alla deltagare i studien var 67–70 år. De bar aktivitetsmätare i två veckor för att ge forskarna data om stillasittande och fysisk aktivitet. Dessutom testades deltagarna med sockerbelastningsprov.

Slanka får svettas mer
Inför studien delades deltagarna in i tre grupper: slanka, normalbyggda och personer med bukfetma. Resultatet var att midjemåttet har betydelse för hurdan motion man behöver välja. Bland dem med övervikt runt midjan upptäckte Länsitie och hennes kolleger att lätt motion sänker fasteinsulinet och minskar insulinresistensen, medan den som sitter mycket har sämre blodsockervärden.

De slanka och normalbyggda måste däremot satsa på mer ansträngande motion för att minska sin diabetesrisk.

Risken för typ 2-diabetes ökar ju äldre man blir och en så kallad äppelmidja är en av riskfaktorerna, därför behövs rätt riktade motionsråd.
– Vår studie är den första i sitt slag och visar att det lönar sig att uppmuntra till också lätt motion, säger Länsitie. Hennes och kollegernas mätningar får stöd på annat hålI. I en studie bland 70-åringar i Umeå i fjol kom forskare till att tröskelvärdet för att sänka diabetesrisken egentligen ligger någonstans kring 4 500 steg per dag – alla måste inte gå 10 000 steg dagligen för att må bättre.

Källa: hbl.fi

Ämnen

Kategorier

Regioner

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto, 900116-5. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Sweden