Gå direkt till innehåll
Typ 2-diabetes har blivit allt vanligare bland finländare under 25 år. Foto: Pixabay
Typ 2-diabetes har blivit allt vanligare bland finländare under 25 år. Foto: Pixabay

Nyhet -

Typ 2-diabetes har blivit allt vanligare bland finländare under 25 år

Bara i Storbritannien är typ 2-diabetes vanligare bland personer under 25 år än i Finland. En studie som kartlagt diabetestrender bland 10–24-åringar från 1990 till 2019 visar att prevalensen av typ 2-diabetes ökat i hela västra Europa, och allra mest i Finland med hela 285 procent.

Att Finland har ökat med 285 procent sätter Finland på topp i listan över de 24 europeiska länder som deltog i undersökningen, med rejäl marginal före Storbritannien (216 procent) och Israel (210 procent).

Enligt studien är ökningen anmärkningsvärt stor i hela Europa. Finland sticker ut jämfört med de andra länderna som undersöktes: här är typ 2-diabetiker nio gånger vanligare i den undersökta åldersgruppen än till exempel i Frankrike. Också Sverige har bara hälften så många fall som Finland i förhållande till invånarantal.

Storbritannien är det enda landet där typ 2-diabetes är vanligare än i Finland, enligt forskningen. Tyskland ligger på nästan samma nivå som Finland.

Övervikt har blivit allt vanligare hos barn och unga

Typ 2 är den formen av diabetes som associeras med hälsovådliga levnadsvanor, till skillnad från typ 1 som anses vara en ärftlig sjukdom. Forskarna säger att utvecklingen i Finland kan bero på att övervikt blivit allt vanligare hos barn och unga. Samtidigt rör referensgruppen allt mindre på sig.

Finska forskare anser att forskningen understryker behovet för initiativ som uppmanar unga till att motionera, och som förebygger övervikt och de hälsoproblem som den för med sig.

Källa: yle.fi

Ämnen

Kategorier

Regioner

Vi är en insamlingsstiftelse som finansierar ledande diabetesforskning i Sverige och i världen

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades i Sverige 2006. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder. Alltsedan starten för Diabetes Research & Wellness Foundation i USA 1993 och 1998 i England så har organisationen och dess nätverk av organisationer arbetat tillsammans med att sprida information om diabetes samt att stötta forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor i kampen mot diabetes.

Vi har sedan 2007 ett 90-konto, 900116-5. Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskaper om förekomster av, orsaker till och behandlingen av diabetes. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes.

Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25
167 51 Bromma
Sweden