Pressmeddelande -

PÅMINNELSE: Göteborgs Stad har antagit generationsväxlingens utmaningar

Sverige befinner sig mitt i en stor generationsväxling där fler lämnar arbetsmarknaden än vad som tillkommer. I många yrkesgrupper, som tandsköterskor och gymnasielärare, går mer än hälften av personalen i pension fram till 2025. Att hitta rätt kompetens är en stor utmaning för såväl offentliga organisationer som privata företag. En kartläggning som tidigare gjorts av managementkonsultbolaget Ekan visar att den offentliga sektorn gör mer än privata företag för att attrahera yngre medarbetare.

Göteborgs Stad har antagit utmaningarna kopplade till generationsväxlingen. Staden bedriver ett aktivt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom projektet Employer Branding. Maria Tuvegran och Örjan Flodell, båda projektledare, betonar att det handlar om mer än att bara visa upp en fin fasad. För att som arbetsgivare bli trovärdig, gentemot såväl nuvarande som potentiella medarbetare, krävs en analys och självreflektion över vad som är organisationens styrka som arbetsgivare och vad som kan göras bättre. Och att kontinuerligt använda arbetsgivarerbjudandet som en ledstjärna i det arbetet.

- Vårt mål är att befintliga och potentiella medarbetare ska uppleva att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare, säger Lisskulla Lindström, Personaldirektör i Göteborgs Stad. För att uppnå detta arbetar vi med att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla våra medarbetare.  

- Employer Branding-projektet är dessutom ett samarbete mellan HR och kommunikation, vilket är en nyckelfaktor för att lyckas, betonar projektledare Maria Tuvegran.  

Managementkonsultbolaget Ekan har hjälpt Göteborgs Stad med en målgruppsanalys av potentiella medarbetares syn på Göteborgs Stad samt chefernas uppfattning om staden som arbetsgivare. Den visar att staden lever upp till sitt arbetsgivarerbjudande, där man bland annat erbjuder meningsfulla arbeten med möjlighet att göra skillnad och där man som medarbetare får vara med och påverka organisationens utveckling. De utvecklingsområden som identifierades, kommer staden att arbeta vidare med under de kommande åren för att bibehålla och ytterligare förstärka arbetsgivarvarumärket.

Hör mer om Göteborgs Stads arbete med Employer Branding och generationsväxlingens utmaningar på Chefsdagarna i Helsingborg den 31 augusti och 1 september. Maria Tuvegran och Petter Spanne från Ekan håller i föredraget som går av stapeln under konferensens första dag den 31 augusti.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • employer branding
  • offentlig verksamhet

Regioner

  • Skåne

Ekan är managementkonsulter som erbjuder lite mer. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att våga genomföra förändringar. Med en fot i businessvärlden och den andra stadigt på jorden, fokuserar vi på att lyfta våra kunder och deras verksamhet. Till vår hjälp har vi fyra kärnvärden – passion, kompetens, effekt och helhetssyn.

Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Managementkonsult CMC, VD Ledning + Affärsstöd +46-31-761 60 05

Relaterat innehåll

Långsiktigt utvecklingarbete lönar sig! Se och lyssna till Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen!

Kostnadsfritt seminarium! Efterfrågan på välfärdstjänster ökar samtidigt som hela arbetsmarknaden befinner sig i en omfattande generationsväxling. För att klara utmaningarna och stå starka i framtiden behöver organisationer inom offentlig sektor förbereda sina verksamheter redan idag. Hör mer om vad Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har gjort!

Ekan hjälper företag och offentlig sektor att rusta sig för generationsväxlingens utmaningar!

Redan under 2011 kommer en helt unik situation ha uppstått i Sverige, antalet personer som lämnar arbetsmarknaden kommer vara fler än de som kommer in. 40-talister lämnar arbetsmarknaden i allt ökande takt, samtidigt som de avsevärt mindre årskullarna av 80- och 90-talister gör sin entré. Den yngre generationen har dessutom ett annat synsätt på arbete, ledarskap och karriär,

Relaterade event