Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal mot vd:n och två anställda på företaget som förmedlat bolagen. Ytterligare två personer med kopplingar till företaget åtalas också.

Den misstänkta brottsligheten har begåtts mellan åren 2018 – 2023 och rör bland annat grova näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. Bolagets verksamhet har varit som bolagsförmedlare, det vill säga att mot en avgift hjälpa kunder att avveckla eller sälja sina aktiebolag.

– Bolag används i allt större utsträckning av kriminella nätverk för att tvätta pengar och som brottsverktyg för att begå andra ekobrott. Bolagsförmedlare likt den som är föremål för dagens åtal spelar en avgörande roll i att säkerställa en löpande tillgång på kriminellas efterfrågan på företag. Åtalet innebär att vi har fått bort en viktig möjliggörare för den organiserade brottslighetens förmåga att använda företag som brottsverktyg, säger Nathalie Müntzing, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm.

Misstankarna består i att förmedlingsbolaget har sålt totalt omkring 1 100 bolag för sammanlagt cirka 50 miljoner kronor - bolag som i stor utsträckning tömts på medel, som haft F-skatt, god historik och kreditvärdighet - utan att ha tillräcklig kännedom om vare sig pengarnas ursprung eller kundernas identitet.

– Förmedlingsbolaget har bland annat sålt bolag mot kontanter till målvakter, bulvaner och till personer som tidigare har dömts för ekonomisk brottslighet, säger Nathalie Müntzing.

Effekten av förmedlingsbolagets bristande kontroller är att majoriteten av de bolag som förmedlats vidare har försatts i konkurs och i mycket stor skala har bolagen använts som brottsverktyg.

– Bolagen har bland annat använts för att begå olika momsbedrägerier, kreditbedrägerier, penningtvättsupplägg där pengar slussas mellan olika bolag, väldigt många grova bokföringsbrott och i något fall även människohandel, säger Nathalie Müntzing.

De förmedlade bolagens sammanlagda skulder uppgår i dagsläget till cirka sex miljarder kronor.

– Förmedlingsbolagets vd och de två anställda har möjliggjort omfattande och avancerade brottsupplägg med hjälp av de förmedlade bolagen. I rollen som verksamhetsutövare har de haft ett särskilt ansvar att se till att inte utnyttjas för penningtvätt, men de har istället förhöjt risken genom sin affärsidé, säger Nathalie Müntzing.

Bevisningen består bland annat av försäljningsavtalen och bokföringsmaterial för samtliga år, analyser och material från datorer och mobiler som beslagtogs i samband med EBM:s husrannsakan i förmedlingsbolagets lokaler i södra Stockholm i augusti 2023, samt en stor mängd förhör.

Knappt två miljoner kronor av brottsutbytet har säkrats genom penningbeslag.

Yrkande om företagsbot kommer att framställas mot det bolag inom sfären som inte har försatts i konkurs. Näringsförbud mellan fem och tio år kommer att yrkas mot företrädarna.

Förundersökningen inleddes efter anmälan från EBM:s underrättelseverksamhet.

Kammaråklagare Nathalie Müntzing är tillgänglig att kommentera åtalet idag den 24 april mellan kl. 13:30 – 15:00. Tel: 010-562 9675.

Stockholms tingsrätt, målnummer B 13107-23.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm