Gå direkt till innehåll

Ämnen: Industri, tillverkning

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen med huvudsäte i Reinach, Schweiz.

SICK och Endress+Hauser tar sig an processautomation med gemensamma krafter


Företag undertecknar samförståndsavtal om strategiskt partnerskap

Tyska tillverkarna av sensorer, SICK, och specialisterna inom mätteknik och automationslösningar, schweiziska Endress + Hauser, vill intensifiera samarbetet. Båda företagen har som målsättning att ingå ett strategisk partnerskap inom affärssegmentet processautomation på SICK, och har tecknat en gemensam samförståndsavtal

Exempel på SIL certifierade instrument – radar, dP, nivåvakt

Purac utrustar VA SYDs biogasproduktion med Endress+Hauser´s SIL instrument

Sjölunda reningsverk utanför Malmö är ett av Sveriges största avloppsreningsverk och hanterar avloppsvatten från stora delar av Malmö och närliggande kommuner. På reningsverket finns även en biogasproduktion som nu ska rustas upp. Ansträngning har lagts på införandet av funktionssäkerhet enligt SIL. Detta görs för att reducera risknivån för anläggning och personal.
Endress+Hauser fick förtroend

Standardkabel mellan mätrör och förstärkare ger förenklad installation Foto: Endress+Hauser

Kalkcykeln – global leverantör till större aktör inom kalciumkarbonat sätter sina erfarenheter i arbete på svenska massabruk.

Kokkemikalierna som används när träflis blir till massa måste återvinnas såväl för miljöns som ekonomins skull. Det sista steget i den återvinningsprocessen är den långa lutande roterande +1100 grader mesaugnen där mesan, slammet som blir över när man filtrerat den återvunna vitluten, matas in i den övre änden och kommer ut som bränd kalk i den andra. Kalken används sedan åter för kausticering av

Endress+Hauser promagfamilj för flödesmätning på vatten

Malmberg valde Endress+Hauser för leverans av instrumentering till Sydvattens UV-anläggning

Vombverket är en av Sydvattens anläggningar som levererar dricksvatten till flera skånska kommuner. Nu investeras det i anläggningen och en helt ny linje för UV-behandling ska byggas. Malmberg valde att ge Endress+Hauser förtroendet att leverera instrumenteringen till projektet. I leveransen ingick parametrar som flöde, tryck och nivå (gränsläge samt kontinuerlig mätning).
”Vi är självklart gla

T-rör skapar oroligt vätskeflöde för tillförlitlig mätning

Endress+Hauser gör det enklare att sörja för korrekta mätresultat på vätskeflöden

Endress+Hausers nya ZeroDN option gör det enklare att sörja för korrekta mätresultat på vätskeflöden
-Nu slopas kravet på raksträckor
Den induktiva magnetiska flödesmätaren (principen ”Faradays lag”) är nog den vanligast förekommande modellen för att inhämta information om flöden i ledningar på papper- och massabruk. Det kan vara allt från vatten till massa, lutar och syror. Så länge vätskan

Visa mer

People for Process Automation

Världsledande leverantör av processinstrumentering och tjänster till industrin.

Flödesmätare
Tryckgivare
Nivåmätning
Temperatur
Analys
Systemprodukter

Endress + Hauser AB

Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Sverige