Gå direkt till innehåll
Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 juni 21

Pressmeddelande -

Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 juni 21

Marknaden konsoliderar sig lite inför återinförandet av amorteringskravet i augusti. Det vore skönt om man inte kombinerar det med oro för höjda räntor eller minskade ränteavdrag. Förutsättningarna är annars fortsatt goda med en fortsatt kombination av stark konjunktur och väldigt låga räntor som egentligen är ”omöjlig.” Vi fortsätter att sälja fler bostäder än någonsin och räknar med att aktiviteten blir högre än normalt i sommar, även om marknaden tar lite sommarlov som vanligt.

När amorteringskravet aktualiseras vill många träffa våra mäklare för att få en ny värdering. Om man låter en mäklare värdera om bostaden gör den stora prisuppgången på bostäder att de flesta får ett högre värde som sänker belåningsgraden. Det kan ge både lägre räntekostnad ock lindrigare amorteringskrav.

Utbudet har ökat på flera orter sedan i våras. Att det säljs många bostäder, och till rekordhöga priser, visar att styrkan och intensiteten i marknaden inte bara beror på att utbudet är så litet, utan mer och mer även på att efterfrågan fortfarande är stor nog att matcha även ett större utbud.

Efter semestern vet vi hur marknaden reagerar på återinförandet av amorteringskravet. Det vore bra om det inte kombineras med en oro för stigande räntor eller minskade ränteavdrag. En kombination av alla tre kan bli utmanande. I ett läge där bostadspriserna är högre än någonsin krävs en hel del för att försvara prisnivån vi redan har. Att bankerna har sänkt kalkylräntan gör samtidigt att betalningsförmågan ökar avsevärt genom att man får låna betydligt mer.

På Erik Olsson brukar vi hålla aktiviteten uppe under juli eftersom vi tycker det brukar vara ett bra tillfälle att göra en bra bostadsförsäljning genom att utbudet sjunker mycket mer än efterfrågan. Trots att det har sålts ovanligt många bostäder under det senaste året är det fortfarande många som vill flytta till en bostad som passar de nya behoven och de nuvarande prioriteringarna bättre. De som inte har hunnit tidigare kan göra ett försök nu under sommaren. Vi räknar med stor aktivitet på en stark marknad med priser som stabiliseras på historisk hög nivå under sommaren.

Erik Olsson Nyproduktion konstaterar att nyproduktionsmarknaden är en reflektion av den starka begagnatmarknaden. Utbudet av nyproducerade bostäder är inte ens är hälften så stort som för tre år sedan på många lokala marknader. Det tillsammans med hushållens framtidstro, den låga räntan och nyproduktionens unika konkurrensfördel att erbjuda bostäder och miljöer som är bättre anpassade till marknadens efterfrågan är de främsta orsakerna till att försäljningen går så starkt säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm stabiliserar sig den starka marknaden på en hög prisnivå. Mindre lägenheter är lite trögare, medan efterfrågan fortfarande är stor för villor och större lägenheter från tre rum och uppåt. Bankernas sänkta kalkylräntor gör finansieringen lättare. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt rätt normala 20%.

I Göteborg är marknaden fortfarande stark. Vi har aldrig sålt så många bostäder i Göteborgsområdet inom Erik Olsson som nu i maj. Försäljningstiderna var dessutom kortare än någonsin tidigare. Villamarknaden är fortsatt glödhet med många spekulanter som slåss om jämförelsevis få objekt. Utbudet av bostadsrätter har ökat och antalet visningsbesökare har minskat lite. Vi räknar med att utbudet kommer att ligga på nuvarande nivå fram till midsommar när det går ner lite. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 24%.

I Malmöområdet förmedlar vi fler bostäder än vi räknat med. Större bostäder fortsätter att vara populärast. Nu verkar marknaden stabilisera sig med ett högre utbud och ett lägre antal visningsbesökare, särskilt på mindre lägenheterna. Intresset för att försöka sälja utanför den publika marknaden har ökat den senaste tiden. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen sjunkit till ca 20%.

Ämnen

Taggar

Regioner


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00

Vår styrka sitter i detaljerna

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Sveavägen 147
113 46 Stockholm