Gå direkt till innehåll
Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 september 2020

Pressmeddelande -

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 september 2020

Vi ser vi en ovanligt stor uppgång i Erik Olsson Bostadsindex med 31 enheter trots Corona. Köparna kalkylerar med högre bolåneränta. Det är bra eftersom belåningsgraden har ökat till nivåer som påminner om 2015, när priser och bostadslån steg oavbrutet. Erik Olsson Bostadsindex har varit betydligt lägre vid tidigare kriser. Vårt Skräckindex visar att oron för den egna försäljningen är låg.
Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, visar att visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna har ökat mycket. Nettot (de som tror på prisökning minus de som tror på sänkning) har ökat med hela 31 enheter till 5. Ökningen beror på att färre tror på prisnedgångar (26% mot 46%) samtidigt som fler tror på prisuppgångar (31% mot 20%). Förväntningarna är inte lika spretiga som i maj, när oron för Corona var större. Hela 94% (83% i maj) räknar med en prisförändring som är mindre än 10%. Andelen som tror priserna går ner minst 10% har minskat kraftigt från 14% till normala 3%. Nettot på 5 är lågt i ett historiskt perspektiv, men jämfört med tidigare kriser är läget inte så nattsvart, trots att man räknar med att ekonomin kommer att utvecklas negativt. Hösten 2017 var nettot -37 och hösten 2011 under Greklandskrisen -58. I det perspektivet har bostadsmarknaden stått emot Coronan bra. De låga bolåneräntorna vi har nu är en mycket viktig faktor. De gynnar ”alla” som äger eller skall köpa bostad, medan arbetslösheten främst har drabbat invandrare och yngre med servicearbeten som ändå inte står för så mycket köpkraft på bostadsmarknaden. EOBi visar att visningsbesökarna kalkylerar med en högre rörlig bolåneränta på 2,88%. Det är en ökning till mer normala nivåer jämfört med kvartalet innan på låga 2,17%. För ett år sedan kalkylerade man med 4,06%. Bolåneräntorna har i princip stått still under tiden så det är marginalen mot nuvarande räntor som har ändrats. Nu är den ca 1,4% jämfört med snitträntan hos Söderberg & Partners Bolån. Kombinationen av mer räntekänsliga hushåll efter många år med extremt låg ränta, och lågkonjunktur med fler arbetslösa, gör det viktigt att hushållen planerar bostadsköp med god marginal för räntehöjningar för att vi skall få en stabil och motståndskraftig bostadsmarknad. Utan Riksbankens stora köp av bostadsobligationer hade bolåneräntorna gått upp även utan ränteökningar eftersom de som placerar i bostadsobligationer, som finansierar bankernas bostadslån, hade krävt mer betalt för sin risk. Med tanke på räntekänsligheten är det lite oroväckande att EOBi visar att visningsbesökarna planerar sina köp med så hög belåningsgrad. Bara 7% planerar en belåningsgrad på maximalt 50%. Det är lägre än normalt. Omvänt räknar 93% av visningsbesökarna med att påverkas av minst en del av amorteringskravet när den tillfälliga dispensen upphör. Hela 75% (48% i maj) planerar att belåna mer än 70% av bostadens värde så de drabbas maximalt av delen av amorteringskravet som bygger på belåningsgrad. Om vi återgår till en belåningsgrad som påminner om den fram till 2015, då bostadspriser och bostadslån ökade kraftigare, kommer det att leda till krav på åtgärder för att dämpa bostadslånen när Coronan är avklarad. Under tiden ökar stödåtgärderna hushållens, bostadsmarknadens och hela den svenska ekonomins räntekänslighet ytterligare. Det osäkra läget gör att man bör planera med ordentliga marginaler när man köper bostad idag.

I Stockholm har vi fler visningsbesökare än någonsin tidigare. Efterfrågan ökar genom att många som redan sålt vill köpa. Vår undersökning visar även att många fler vågar fler köpa nytt innan de säljer nu än i våras. Det ger en stark marknad även för lägenheter med många sålda bostäder. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är nästan 20%.

I Göteborg möter vi en stark och aktiv marknad med många visningsbesökare. I augusti förmedlade vi hela 24% fler bostäder än förra året. Nu sjunker utbudet enligt säsongsmönstret till en nivå som är lite lägre än förra året. Många på marknaden har redan sålt så de kan agera snabbt och beslutsamt. De senaste veckorna har vi fått in fler nya uppdrag än vanligt. Det tyder på en fortsatt hög aktivitetsnivå under september och oktober. Marknaden känns fortfarande oviss om man ser till en längre period på 6 – 12 månader. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har ökat till 24%.

I Malmöområdet ser vi ingen avmattning på styrkan som bostadsmarknaden haft ända sedan i somras. Vi sålde ovanligt många bostäder under augusti. Villamarknaden fortsätter att vara starkast med litet utbud, många visningsbesökare och höga priser. Ett lågt utbud av bostadsrätter jämfört med förra året stärker även den marknaden.I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt ganska låga 10%.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00

Relaterat material

Vår styrka sitter i detaljerna

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Sveavägen 147
113 46 Stockholm