Gå direkt till innehåll

Ämnen: Regering

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Utredningen som har haft i uppdrag att se över tonnage- och stämpelskatten har idag presenterat sina förslag. Svensk Sjöfart välkomnar regeringens tydliga ambition att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och att få fler svenskflaggade fartyg. Det är ett positivt steg att utredningen föreslår ett avskaffande av stämpelskatten, det bidrar till att öka attraktiviteten för att registrera fa

Svensk Sjöfart träffar regeringens utredare för tonnageskatt och stämpelskatt

Svensk Sjöfart träffar regeringens utredare för tonnageskatt och stämpelskatt

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har träffat regeringens utredare som ska se över tonnage och stämpelskatten.
- Att regeringen beslutat att se över tonnageskatten och stämpelskatten i syfte att stärka konkurrensförutsättningarna för den svenska sjöfarten är oerhört positivt. Sjöfarten transporterar ca 80-90 procent av alla varor till och från Sverige och är exempelvis viktig för försörjning

Svensk Sjöfart i KT Kuriren: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfart i KT Kuriren: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson skriver i tidningen KT Kuriren om sjöfartens nyckelroll för att lösa flera av de utmaningar som står högt upp på den politiska agendan, däribland det säkerhetspolitiska läget. Bland annat lyfter Anders Hermansson tre områden som regeringen bör adressera för att trygga förutsättningarna för den svenska utrikeshandeln och en god försörjningsberedskap.
Läs hela

Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Idag skriver Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, en debattartikel i GP Debatt om utmaningen med att få fram tillräckligt med fossilfri el för att möta klimatmålen. Aktörer inom sjöfartsbranschen i Sverige arbetar ständigt med att minska klimatavtryck och har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för

Svensk Sjöfart tillstyrker Sjöfartsverkets förslag om implementering av klimatkompensationen

Svensk Sjöfart tillstyrker Sjöfartsverkets förslag om implementering av klimatkompensationen

Farledsavgifterna är en central fråga för svensk konkurrenskraft och för den svenska handeln, samt för den svenska sjöfarten. Avgifterna påverkar såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag som den svenska exportens konkurrenskraft. Föreningen Svensk Sjöfart tillstyrker därför Sjöfartsverkets förslag till implementering vad avser den klimatkompensation som regering och riksdag beslu

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Igår ägde Sjöfartsverkets branschråd rum och fokus låg på finansering, European Maritime Single Window evironment (EMSWe), gröna sjöfartskorridorer och navigationsstöd från land.
Branschrådet inleddes av generaldirektör Katarina Norén som bland annat lyfte regeringens satsning på sjöfarten i budgetpropositionen för 2023.
– Vi är mycket glada för att vi fick medel för våra två nya isbrytare i

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a. investering i två nya isbrytare.
– Att regeringen går vidare med den plan för förnyelse av den svenska isbrytarflottan som tidigare arbetats fram är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i h

Bild: Sveriges Riksdag

Svensk Sjöfart välkomnar ny infrastrukturminister och ny finansminister

Mellan 80 och 90 procent av transportvolymen av allt gods till och från Sverige transporteras i kedjor som innehåller fartygstransporter enligt myndigheten Trafikanalys. Sjöfarten blir därmed ett viktigt område för den nya infrastrukturministern, men också den nya finansministern. Branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson välkomnar valet av Andreas Carlson som ny infras

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.
– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds-

Svensk Sjöfart: "Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt"

Svensk Sjöfart: "Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt"

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att fartyg kommer fram tryggt och säkert när exempelvis fartygets besättning själva inte har kunskap om den specifika lotsleden in till hamn. Varje år genomförs ungefär 35 000 lotsningar till svenska hamnar. Lotsavgifterna betalas av handelssjöfarten. Nu föreslår Sjöfartsverket återigen en omfattande höjning av avgifterna med så mycket

Svensk Sjöfart välkomnar nya isbrytare i nationell plan och rekordstor satsning på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar nya isbrytare i nationell plan och rekordstor satsning på sjöfarten

Regeringen anslår inom ramen för den nationella infrastrukturplanen medel för investering i två nya isbrytare och öppnar också upp för investering i en tredje isbrytare. Viktiga satsningar sker också för den nationella sjöfarten genom sen satsning på ombyggnad av Hjulstabron och utbyggnad av slussarna i Södertälje för trafiken i Mälaren och för Vänerntrafiken en uppgradering av slussarna i Trollhä

Svensk Sjöfart skriver till regeringen: privata aktörer bör ej utföra polisiära uppgifter

Svensk Sjöfart skriver till regeringen: privata aktörer bör ej utföra polisiära uppgifter

Regeringen har beslutat att införa ID-kontroller för samtliga passagerare vid längre resor med passagerarfartyg, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart motsätter sig.
- Det är inte rimligt att företag ska utföra uppgifter som i vanliga fall utförs av exempelvis gränspolis. Dessutom innebär det sätt på vilket det genomförs att Sverige får särkrav gentemot resten av EU då inget annat land

”Möjliggör sänkningen av farledsavgifter med 25 procent”

”Möjliggör sänkningen av farledsavgifter med 25 procent”

Sjöfartsverket förutsätter i sin treårsplan som verket nyligen lämnat till regeringen att investering i nya isbrytare anslagsfinansieras. Vidare föreslår Sjöfartsverket att den klimatkompensation om 300 miljoner som redan beslutats för 2023 och 2024 förlängs efter år 2024 genom att driften av isbrytning jämställs med vinterväghållningen på väg och järnväg – som sedan lång tid tillbaka är statligt

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige