Gå direkt till innehåll

Kategorier: forskning

Ny studie samlar metoder och praktiska material för bättre arbetsmiljö inom sjöfarten

Ny studie samlar metoder och praktiska material för bättre arbetsmiljö inom sjöfarten

Metodmaterial för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön finns – men hittills har en liten del andel testats och utvärderats. Det saknas även prevalensstudier i frågor som trakasserier och kränkande särbehandlingar, men de få studier som finns visar att observatörsingripande, regelbundna utbildningsinsatser, ledarskap, regelverk, arbetsbelastning och anställningsvillkor har viss evidens för

Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Blickarna riktades mot sjöfartssektorns framtid vid Fairway Forward seminariet som arrangerades av de finska och svenska sjöfartsklustren den 1 september 2022. Seminariet väckte stort intresse och salen fylldes av sjöfartsproffs vid Nordsjö hamncentrum i Helsingfors.
Den här gången låg fokus för seminariet på medlen för att uppnå sjöfartssektorns klimat- och miljömål, samt på framtidens energik

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Nu på torsdag, den 1 september, är det äntligen dags för årets Fairway Forward-seminarium i Helsingfors. Med temat ”Towards zero emissions” blickar vi framåt för att se hur framtiden för sjöfartssektorn ser ut under de kommande åren. Branschen har satt upp ambitiösa miljömål – hur ska vi nå minskade utsläpp till 2030 och vidare koldioxidneutralitet till år 2050? Vilka är de senaste trenderna inom

Den globala sjöfarten lanserar plan för nettonollutsläpp 2050

Den globala sjöfarten lanserar plan för nettonollutsläpp 2050

Den internationella redarföreningen, ICS, har överlämnat en plan för hur sjöfarten kan uppnå nettonollutsläpp av CO2 till sjöfartens tillsynsmyndighet, FN-organet IMO. Planen innehåller förslag på brådskande åtgärder som medlemsstaterna bör vidta.
Planen inkluderar bland annat en obligatorisk forskning- och innovationsfond för att bidra till teknikutvecklingen samt en koldioxidavgift för sjöfar

Bild: Shutterstock

Svensk Sjöfart välkomnar EU:s klimatpaket ”Fit for 55” och efterfrågar stöd till ”first movers”

EU har publicerat sitt nya klimatpaket ”Fit for 55”. Bland annat innehåller paketet förslag på att sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppsrättshandel, även kallat EU ETS. Branschorganisationen Svensk Sjöfart välkomnar förslaget. - För oss är det viktigt att de rederier som går före och investerar i klimat- och miljöförbättrande åtgärder också gynnas i det system som utvecklas, säger Fredrik Larsson.

Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2020” publicerad

Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2020” publicerad

Coronapandemins effekter har slagit hårt mot den svenska sjöfarten, detta tydliggörs i branschorganisationen Svensk Sjöfarts nyligen publicerade verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2020”.
- Året som gått har präglats av coronapandemin och dess effekter. Besättningsbyten har varit en stor utmaning för hela sjöfarten. Ekonomiskt har det varit speciellt svårt för passagerarrederierna som tappat en

De senaste svenska och finska sjöfartsinnovationerna presenteras på digitalt seminarium

De senaste svenska och finska sjöfartsinnovationerna presenteras på digitalt seminarium

Under 2019 lanserades forsknings- och innovationssamarbetet Fairway Forward där de svenska och finska sjöfartsbranscherna samarbetar för att uppnå en mer hållbar sjöfart. Årets digitala konferens lyfter flera nya exempel på best practice för en smart, säker och grön sjöfart – bland annat det svenska rederiets Northern Offshore Services arbete med batterier, Stenas projekt med AI för energieffektiv

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige