Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut för djupare farled i Göteborgs hamn

Igår den 29/9 meddelade Mark- och miljödomstolen tillstånd till fördjupning och breddning av farled, kajförstärkning samt utläggning av muddermassor på avsedd plats till havs. Dispensansökan för placering av förorenade massor till havs avslås däremot och dessa måste omhändertas på annat sätt. Beslutet möjliggör att projekt Skandiaportens arbete med att genomföra kajförstärkningar kan starta enligt tidplan.

- Vi är medvetna om att domen kan överklagas vilket är ett steg i processen som vi måste avvakta. Men om domen inte överklagas är vår preliminära bedömning att vi nu har möjligheten att påbörja arbetet med kajförstärkningarna, även om det ännu inte är klart hur de förorenade muddermassorna slutligt ska omhändertas, säger Jan Andersson, projektledare för Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB.

Olika ansvar
Projekt Skandiaporten kommer att genomföras i flera etapper, allt för att möjliggöra för dagens oceangående containerfartyg att lastas fullt och därigenom nyttja all tillgänglig lastkapacitet vid varje anlöp, vilket inte är möjligt idag. Göteborgs Hamn AB genomför kajförstärkningen och fördjupning av hamnbassängen. Sjöfartsverket svarar för fördjupningen av farleden och flytt av muddermassor. Om tidsplanen håller kan Skandiahamnen välkomna fullastade oceangående fartyg in till Göteborgs hamn tidigast 2026.

Bakgrund Skandiaporten
Direktsjöfart utan omlastning över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är en viktig förutsättning för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt. Men i takt med att de största fartygen blivit allt större och kräver större djupgående krävs ett större farledsdjup i hamnen. Idag kan de största fartygen bara anlända till Göteborgs hamn halvlastade, samtidigt som utvecklingen mot allt större fartyg fortsätter. Projekt Skandiaporten möjliggör att Göteborgs hamn kan fortsätta vara den viktiga port in till och ut från den svenska och skandinaviska marknaden som hamnen är idag - och därmed säkerställa en effektiv försörjningsfunktion för svensk utrikeshandel och bidra till att stärka svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft.

Fakta: Skandiaporten

  • Planerad fördjupning: Från 13,5 till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.
  • Dimensionerande fartyg: Längd 430 meter, bredd 65 meter och ett maximalt djupgående på 17,5 meter.
  • Kostnad: 2,5 miljarder kronor.
  • Finansiering: Statlig (Trafikverket): Drygt 1,2 miljarder kronor. Kommunal (Göteborgs kommun): upp till drygt 1,2 miljarder kronor.
  • Muddringsbehov: cirka 13 miljoner kubikmeter.
  • Byggprocess: Om tidsplanen håller byggstart slutet av 2022 och färdigställt tidigast 2026.

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Se filmen om Skandiaporten och läs mer på Skandiaportens webbsida

För ytterligare pressfrågor, kontakta:
Cecilia Lööf, pressansvarig för projekt Skandiaporten
Tele: 0739-50 32 97
E-post: cecilia.loof@portgot.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

www.goteborgshamn.se


Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor. 

Kontakter

Pressjour

Presskontakt Pressjour 24/7 031 368 75 70
Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication 073 950 32 97

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum