Gå direkt till innehåll
Från bygget av kvarteret Bläckfisken 3 i Visby.
Från bygget av kvarteret Bläckfisken 3 i Visby.

Pressmeddelande -

Gotlandshem vill bygga 1500 bostäder till 2031

GotlandsHems styrelse sammanträdde 24 augusti, dels för att lära känna Joakim Martell som nyligen tillträtt vd-posten, dels för att ta viktiga beslut om bolagets framtid. På mötet hanterades följande frågor:

  • Nya mål kring nybyggnation och underhåll till 2031
  • Omorganisation för att möta de nya målen
  • Ekonomisk halvårsrapport

GotlandsHems nya målbild

De ägardirektiv som gäller mellan 2020 och 2023 innefattar bland annat byggstart av 500 nya bostäder innan periodens utgång. Efter noggranna beräkningar ligger prognosen närmre byggstart av 400 bostäder till 2023. Mängden bostäder räcker inte för att skapa en bostadsmarknad i balans på Gotland, enligt både Länsstyrelsens och Region Gotlands rapporter om bostadsmarknaden.

– Vi måste bygga ungefär 125 nya bostäder per år under minst tio år för att våra byggprojekt ska göra verklig skillnad för dem som söker bostad på Gotland, säger Peter Norman, styrelseordförande GotlandsHem.

Under styrelsemötet presenterades en ny verksamhetsplan där målbilden ligger bortom den nuvarande ägardirektivsperioden.

Mål till 2031:

  • 1 500 nya bostäder, varav cirka 1 000 ska tillföras som hyresbostäder i vårt eget bestånd.
  • Huvuddelen av det idag definierade underhållsbehovet ska vara åtgärdat eller uppstartat.
  • Genomföra fortsatta åtgärder för att säkerställa och bibehålla en god arbetsmiljö utifrån de tidigare identifierade förbättringsområdena. En god arbetsmiljö är ett kontinuerligt arbete som aldrig tar slut.

– Det utökade låneutrymmet via Region Gotland är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta bygga och underhålla, men för att komma upp till den nivå som krävs för att bidra till en bostadsmarknad i balans kommer vi att behöva undersöka nya affärsmöjligheter, säger Joakim Martell, vd.

Det finns redan nu idéer för en förändrad affärsmodell som skapar ett större handlingsutrymme för GotlandsHems kärnverksamhet. Genom att arbeta mer storskaligt inom såväl nybyggnation som underhåll och förvaltning skulle flera fördelar kunna uppnås.

– Om vi bygger 300 bostäder i ett område och låter 100 av dessa bli bostadsrätter kommer det att ge flera fördelar. Bostadsområdet blir mer varierat och storleken på projektet kan skapa en mer kostnadseffektiv byggprocess. Det tillsammans med försäljningen av nya obebodda bostäder ger oss ett kapitaltillskott som vi kan använda för att bygga ännu fler hyresbostäder, säger Joakim Martell vd och fortsätter:

– De här tankarna är än så länge på idéstadiet men så här långt tror vi på dem som en bärande affärsmodell.

Omorganisation

För att nå de nya målen görs en smärre omorganisation på GotlandsHem. Några personer kommer att få förändrade ansvarsområden och ett antal nya tjänster kommer att tillsättas. Samtidigt kommer också bolagets huvud- och delprocesser ses över för att bättre passa framtidens målbild.

Ekonomisk halvårsrapport

Vid utgången av det andra kvartalet framgår det att GotlandsHems resultat ligger under budget. Kostnader som blivit större än väntat innefattar bland annat dem för personal, värme och reparationer. Samtidigt har hyresintäkterna varit något lägre än väntat.

– Den kalla vintern och en relativt hög nivå av akuta reparationer är vad som bland annat ligger bakom kostnaderna. Samtidigt har vi inte fått in riktigt så mycket som vi hoppats från hyrorna. Dels gick den årliga hyresförhandlingen i kraft lite senare än väntat, dels har vi några bostäder som är vakanta på grund av renoveringar som dragit ut på tiden. Utifrån nuläget ser vi dock ut att kunna stänga året med ett positivt resultat, säger Joakim Martell.

Kontakt

Joakim Martell, vd GotlandsHem på telefon 0498 – 20 39 97 eller joakim.martell@gotlandshem.se

Joakim Martell, vd GotlandsHem. 
Peter Norman, styrelseordförande GotlandsHem.

Ämnen

Kategorier

RegionerSedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler, spridda över hela ön. Bostadsföretaget har även studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

För mer information om GotlandsHem, följ oss på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Presskontakt

Pia Löfqvist Gustafsson

Pia Löfqvist Gustafsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Emil Karlsson

Emil Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Yvette Swartling

Yvette Swartling

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Joakim Martell

Joakim Martell

Presskontakt vd GotlandsHem 0498 - 20 39 97

Relaterat innehåll

GotlandsHem. Vi är där livet pågår.

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vi har ett varierat bostadsbestånd, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom har vi studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

GotlandsHem
Visborgsallén 29
621 50 VISBY
Sverige