Ny svensk studie: Ändrad metod kan minska sjukdomsrisk för hjärtopererade barn

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 08:01 CET

Barn som genomgått hjärtkirurgi och i samband med det fått thymuskörteln bortopererad drabbas oftare av infektioner och autoimmuna sjukdomar än andra barn. Det visar en studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer forskning och utvecklade operationsmetoder, så att fler barn med hjärtfel får behålla ett viktigt organ.

Svår fetma fyrfaldigar risken för hjärtsvikt hos unga kvinnor

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 06:20 CET

​Unga kvinnor med svår fetma löper fyra gånger högre risk att drabbas av hjärtsvikt än normalviktiga. Det visar en ny studie som gjorts med stöd av Hjärt-Lungfonden. Forskningsresultaten kan få stor betydelse för att minska risken för en av våra mest dödliga hjärt-kärlsjukdomar.

400 nya anslag till svensk hjärt- och lungforskning

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2020 08:23 CET

Efter det senaste årets insamlingsarbete har Hjärt-Lungfonden delat ut 308 miljoner kronor till svensk forskning inom hjärta, kärl och lungor. Totalt 397 anslag har delats ut, varav två omfattar mångmiljonbelopp. Fyra forskare får nya forskartjänster.

Ny kartläggning: Växande geografiska skillnader i risken att dö i hjärtinfarkt

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 15:30 CET

Risken att dö i hjärtinfarkt är mer än dubbelt så stor i Norrbotten som i Stockholm – och skillnaderna mellan länen ökar. Det visar en ny kartläggning av Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer resurser till forskningen för att kunna förstå och jämna ut de regionala skillnaderna. ​

Sifoundersökning: 2 av 3 svenskar har oroat sig för hjärtat

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 07:30 CET

​66 procent av svenskarna har någon gång oroat sig för sitt hjärta efter att ha känt smärta, tryck eller oregelbundna slag – det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden. Nu uppmanar Hjärt-Lungfonden till hälsosammare levnadsvanor inför julen för att motverka stress och risken för hjärtinfarkt den tid på året då sjukdomen drabbar flest.

Hjärtrapporten 2019: Ohälsosamma matvanor kostar 53 miljarder

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2019 08:03 CET

Kostnaden för svenskarnas dåliga matvanor beräknas till 53 miljarder kronor under ett år. Det visar en ny analys i Hjärtrapporten 2019 som Hjärt-Lungfonden släpper i dag. Nu efterfrågar Hjärt-Lungfonden en nationell handlingsplan för att förbättra svenskarnas matvanor.

Kvinnor blir mer andfådda än män när de går upp i vikt

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 07:50 CET

Andfåddhet i vardagen är ett vanligt problem i befolkningen som är starkt kopplat till sämre hälsa. Nu visar en studie att kvinnor är extra känsliga för att bli andfådda när de går upp i vikt. Resultaten är bland de första från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

– Vår studie visar att alla som har mindre lungor och blir överviktiga löper stor risk att utveckla andfåddhet med negativ påverkan på det dagliga livet. Kvinnor har i snitt mindre lungor än män och därför är problemet vanligare hos kvinnor, säger Magnus Ekström, docent vid enheten för lungmedicin och allergologi, Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien.

Studien visar tydligt att problemet med övervikt och andfåddhet är betydligt större bland kvinnor. 27 procent av kvinnorna med fetma i studien led av andfåddhet, medan bara 12 procent av männen med fetma gjorde det.

I takt med att antalet överviktiga personer ökar i samhället, blir andfåddhet av allt att döma ett allt vanligare besvär i befolkningen. Enligt tidigare vetenskapliga studier besväras uppemot en fjärdedel av vuxna i någon utsträckning av andfåddhet.

Den nya studien visar också att den ökade risken för andfåddhet vid övervikt i medelåldern inte beror på att de överviktiga i många fall har fler sjukdomar, exempelvis diabetes, högt blodtryck, astma och KOL, jämfört med normalviktiga. I stället har de helt enkelt ett ökat behov av att andas eftersom de ”bär runt på extra kilon”.

Resultaten är baserade på data från ungefär halva studiepopulationen i SCAPIS, en världsunik befolkningsstudie där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor på sex svenska universitetsorter. Studien publicerades nyligen i den ansedda medicinska tidskriften Thorax.
– Den aktuella studien av andfåddhet och övervikt är en av de första SCAPIS-baserade studierna som presenteras i en vetenskaplig tidskrift. Ett stort antal forskningsprojekt genomförs nu på data från SCAPIS och en rad vetenskapliga artiklar väntas publiceras de kommande åren som kan få stor betydelse för att förebygga och förhindra våra stora folksjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I dag, den 20 november arrangeras ett seminarium på Clarion Hotel & Congress Malmö

Live, Dag Hammarskjölds torg 2 kl 11.00-13.00, som ger en inblick i SCAPIS-studien för personer som deltagit i studien. Journalister är välkomna att delta efter anmälan till Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna:Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Fakta om SCAPIS

Vad: En världsunik befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lunga med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. SCAPIS leds av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Hur: 30 000 personer i åldern 50–64 år har på de sex universitetsorterna genomgått omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover. Därutöver har fysisk aktivitet registrerats och en enkät om levnadsvanor och kost genomförts.

Varför:
Målet med studien är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Läs mer på www.scapis.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Andfåddhet i vardagen är ett vanligt problem i befolkningen som är starkt kopplat till sämre hälsa. Nu visar en studie att kvinnor är extra känsliga för att bli andfådda när de går upp i vikt. Resultaten är bland de första från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

Läs vidare »

Ny Sifoundersökning: Knappt var tredje svensk kontrollerar sitt blodtryck

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2019 08:23 CET

Trots att högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom kontrollerar inte ens var tredje vuxen svensk sitt blodtryck regelbundet. Det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden, som nu uppmanar fler svenskar att testa blodtrycket för att kunna förbättra sina levnadsvanor eller få behandling som leder till ett friskare liv.

Dags för hårdare tag mot e-cigaretterna i Sverige

Nyheter   •   Okt 17, 2019 09:14 CEST

Se vår generalsekreterare Kristina Sparreljung och Folkhälsomyndighetens Josefin Jonsson i TV4 Nyhetsmorgon med anledning av den senaste tidens växande antal drabbade och döda i akut lungsjukdom kopplat till e-cigarettrökning i USA.

Prins Daniels anslag: Sex miljoner kronor till livräddande forskning om hjärtstopp

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2019 08:15 CEST

Drönare med hjärtstartare, artificiell intelligens och nedkylning av hjärnan – det är några av de metoder Jacob Hollenberg utvärderar för att hjälpa de uppemot 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. I dag tar han emot Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare, och tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden till sin forskning.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press- och PR-ansvarig
  • anpnnano.ammdebzrlqbunwdd@qghjruarxut-buluhnngnvfofwndkpenhg.sweefl
  • 08-566 242 39
  • 0708-54 42 39

Om Hjärt-Lungfonden

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Adress

  • Hjärt-Lungfonden
  • Biblioteksgatan 29, Box 5413
  • 114 84 Stockholm
  • Vår hemsida