Gå direkt till innehåll
Lena Nilsson och Emma Sorbring från Högskolan Väst tillsammans med Åsa Kåryd från Vara kommun.
Lena Nilsson och Emma Sorbring från Högskolan Väst tillsammans med Åsa Kåryd från Vara kommun.

Nyhet -

Ny bok om att forska tillsammans med andra

Att stärka barns och ungas psykiska hälsa och lärande är det yttersta målet med den nya boken Samverkansforskning – att främja barns och ungas välfärd. I boken beskriver såväl forskare som praktiker utifrån sina erfarenheter, hur man kan göra och tänka för att lyckas med samverkansforskning.

Emma Sorbring och Lena Nilsson, som är redaktörer och forskare på Högskolan Väst, var på plats då det idag var boksläpp på Högskolan Väst. Där fanns också Åsa Kåryd, Utvecklingsledare på Bildningsförvaltning i Vara kommun som deltar i boken, för att kort presentera innehållet.

Tio exempel presenteras
Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på praktiknära forskning mellan forskare och praktiker, vilka på ett eller annat sätt arbetar med eller för barn, unga och deras familjer, till exempel inom skola, socialtjänst och vård. Några exempel är FöräldraResursen i Uddevalla, Campus Västervik, Förebyggandenheten i Lysekil, Ungdoms- och vuxencentralen i Åmål och Team Agera i Grästorp.

- Vi såg behov av att göra tidiga insatser för att få elever att klara sin skolgång. Vi skapade en sorts elevhälsa i förskolan. Högskolan Väst kunde stötta, ge konstruktiv kritik och beforska längs vägen vilket var värdefullt för oss, säger Åsa Kåryd, Vara kommun som kan se behov av fortsatt forskningssamarbete som en sorts kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling.

Handlingsbar kunskap
I boken redovisas utgångspunkterna för samverkansforskning, hur det praktiska genomförandet går till och vad man bör tänka på. Samverkansforskning handlar om nyfikenhet, systematiskt arbete och självständigt kritiskt tänkande. Men också om att skapa handlingsbar kunskap och vara en brygga mellan praktik och forskning.

Boken riktar sig främst till verksamheter som antingen arbetar med samverkansforskning eller är på väg att starta samverkansprojekt, men även till forskare och forskarstuderande med intresse för samverkansforskning.

Om författarna
Lena Nilsson och Emma Sorbring är huvudredaktörer för denna antologi där ytterligare tolv författare medverkar. Lena Nilsson är docent i pedagogik och Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap. Båda är verksamma vid den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst som har just samverkansforskning som strategisk metod.

Medförfattare till boken är Anita Beckman, Margareta Bohlin, Anette Bolin, Ingrid Granbom, Sevtap Gurdal, Sven Hassler, Mia Hed, Anna Johansson, Ann Liss, Marita Lundström, Jennie Ryding och Daniel Olof Wiedel. Det stora flertalet av dessa är verksamma på Högskolan Väst.

Mer om boken

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.