​Hövding varnar för falsk dansk webshop

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 11:31 CEST

Försäljningen av Hövdings airbag för cyklister ökar kraftigt. I Danmark har försäljningsökningen ökat mycket under senaste året och airbagen för cyklister säljs i cirka 200 butiker. Nu har en falsk dansk webshop som utger sig för att sälja Hövding uppdagats. Den falska webshopen är polisanmäld.

Hövding avslutar H2020 projekt framgångsrikt

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 08:02 CEST

Hövdings projekt i Horizon 2020 är nu avslutat och godkänt av EU och får bedömningen att resultatet efter två års arbete är exceptionellt.

Våren 2016 beviljades Hövding Sverige AB (publ) stöd om 1,37 miljoner euro för forskning och utveckling av konceptet ”airbag för urbana cyklister”. Stödet har utbetalats löpande och slututbetalningen, på 137 744 euro, betalades ut i samband med att målsättningen uppnåtts. Därmed råder ingen möjlig återbetalningsplikt för tidigare utbetalda medel.

- För ett företag i Hövdings storlek, som är i början på sin resa, har H2020 programmet möjliggjort bredare och djupare forskning, samtidigt som vi kunnat fortsätta prioritera resurser mot marknadsutrullning, säger Hövdings VD Fredrik Carling.

Den slutliga granskningen, som har genomförts av EU, visar att målsättningen för projektet är nådd. "Projektet har levererat exceptionella resultat med betydande direkt eller potentiell påverkan", går det att läsa i det slutliga uttalandet från EU.

- Projektet har varit en viktig hörnsten i utvecklingen av nästa generation Hövding. Det har hjälpt oss att förfina vårt airbagsystem samt möjliggöra uppkoppling av Hövding via bluetooth. Att få högsta betyget i deras slutsummering känns ärofyllt. Vi ser fram emot att dela med oss av resultatet till Europas cyklister hösten 2019, säger Fredrik Carling

Horizon 2020 är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder euro i stöd under 2014-2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU.

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.com

Hövdings projekt i Horizon 2020 är nu avslutat och godkänt av EU och får bedömningen att resultatet efter två års arbete är exceptionellt.

Läs vidare »

Tryck på knappen visar lundacyklisters säkerhet

Nyheter   •   Sep 11, 2018 16:51 CEST

Under september kommer 500 cyklister i Lund att delta i ett projekt där ny teknik ska ge underlag för både trafikplanering och forskning. Cyklisternas mobiltelefoner kommer att användas för att samla in resdata och en knapp på styret för att ange vilka platser som känns osäkra. Det är ett samarbete mellan Trivector, Lunds Kommun, Hövding, Malmö Universitet, Future By Lund och Mobile Heights.

Hövdings försäljning fördubblad i 2a kvartalet

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 08:30 CEST

  • Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade till 17 074 (8 456) st (+102%)

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

100 000 SÅLDA HÖVDINGAR SEDAN STARTEN 2012

Tidigt i kvartalet nådde Hövding milstolpen 100 000 sålda Hövdingar.
De sista rullande 12 månaderna har Hövding sålt 48 000 st. Det vittnar om den tillväxtkurva Hövding befinner sig i.

AVISERING AV NÄSTA GENERATION HÖVDING - VEGA

Arbetet med att ytterligare förbättra världens redan bästa huvudskydd för cyklister fortskrider och hösten 2019 planeras lanseringen av nästa generation. Förbättra produktkostnaden, möjliggöra produktion av stora volymer samt ytterligare användarfördelar ligger i fokus.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

HÖVDING GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION SAMT JUSTERAR FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Hövding Sverige AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 74 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att genomföra en större internationell marknadssatsning i samband med lansering av nästa generation av Hövding. Bolagets styrelse gör bedömningen att marknadssatsningen kommer leda till fortsatt stark tillväxt. Bolagets finansiella målsättning om att nå en omsättning överstigande 250 miljoner kronor år 2020 kvarstår. Hövdings bruttomarginal förväntas stiga gradvis från nuvarande nivåer men till följd av de marknadssatsningar som planeras kommande år justeras målsättningen om 20% rörelsemarginal år 2020. Ny målsättning är att uppnå positiv rörelsemarginal år 2020.

MER ÄN FÖRDUBBLAD FÖRSÄLJNING

Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade med 102% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen ökade med 113%.

Totalt såldes 17 074 st Hövdingar i kvartalet vilket är nytt rekord. Tyskland, Sverige och Danmark är de drivande marknaderna och försäljningen sker på bred front genom både fysiska butiker i olika segment samt online.
Juni var särskilt framgångsrik med 7 605 st sålda Hövdingar och en bidragande anledning var lanseringen av ”Baklängesolyckan”, vår digitala marknadsföringskampanj som visar Hövdings funktion på ett inspirerande och tydligt sätt.

I Tyskland, som är en av våra kärnmarknader, har vi i kvartalet testat försäljning i kedjor som Sportcheck och Globetrotter. Responsen från marknaden har varit över förväntan och vi ökar i Tyskland med +242%. Samtidigt ser vi inga tecken på mättnad från de mer etablerade marknaderna Sverige och Danmark som nästan dubblar.

Genomsnittspriset fortsätter vara intakt och landar på 1 475 kr, upp 5%, något hjälpt av valutaeffekter. Eftersom all produktion sker i euro och en stor del av vår försäljning är i Sverige så påverkas inköp något negativt av den svaga utvecklingen för den svenska kronan. Bruttomarginalen för perioden blev 21%. (20%).

Jag har tidigare talat om lanseringen av nästa generation Hövding med arbetsnamnet ”VEGA”. Lanseringen är planerad för hösten 2019 och projektet löper enligt plan. Vi har byggt de första 100 prototyperna i fabrik och fortsätter industrialiseringsarbetet under hösten. Samtidigt pågår arbetet med att definiera hur VEGA skall ta del av IoT-möjligheterna som uppkopplingen via Bluetooth möjliggör. Fokus ligger på hur Hövding kommer möjliggöra ännu säkrare, enklare och mer njutbar cykling.

Med sex års erfarenhet vet vi hur vi producerar, marknadsför och säljer världens bästa huvudskydd för cyklister. Det tar vi med oss i lanseringen av den 3:e generationen Hövding. Lanseringen av Vega kommer att bli väsentligt större och mer internationell än tidigare lanseringar. Därför planerar vi genomförandet av en företrädesemission om 74 MSEK. Drygt 40 MSEK kommer att reserveras för marknad- och försäljningsinsatser med en stor del öronmärkt för större städer i Tyskland samt London, marknader som visar stor potential. Hövdings fem största aktieägare har ställt sig bakom emissionen genom teckningsåtagande, ett tydligt tecken på att de delar min starka framtidstro för företaget med en målsättning för en omsättning på minst 250 MSEK 2020 med positiv rörelsemarginal. Tillsammans med garantier är emissionen säkrad till 80%.

110 000 Hövdingar finns nu ute i trafiken, en ökning med 17 000 bara under de sista tre månaderna. Drygt 2 600 olyckor är registrerade där Hövding har skyddat cyklister. ”Airbag for Cyclists” konceptet fungerar, behövs och efterfrågas. Därför fortsätter vi på den inslagna vägen som ger goda resultat. Vi får återkommande propåer om samarbetet inom nya användningsområden av vår unika och patenterade teknik vilket är något som vi återkommer till i framtiden. Just nu fokuserar vi på att rädda cyklisters liv.

För det gör vi bättre än någon annan i världen.

Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ)

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovding

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.com

Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade med 102% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen ökade med 113%. Totalt såldes 17 074 st Hövdingar i kvartalet vilket är nytt rekord. Tyskland, Sverige och Danmark är de drivande marknaderna och försäljningen sker på bred front genom både fysiska butiker i olika segment samt online.

Läs vidare »

​FC Rosengård cyklar säkert med Hövding

Nyheter   •   Maj 31, 2018 09:25 CEST

Nu har FC Rosengårds A-lag utrustats med Hövding. I veckan överlämnades var sin Hövding till spelarna, samt ett för FC Rosengård specialdesignat skal att sätta på kragen.

​”Hövding ger bäst skydd av alla cykelhjälmar” – enligt trafiksäkerhetsforskare

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 10:32 CEST

Nu har Folksam släppt sitt test av cykelhjälmar och det är stor skillnad mellan de bästa och sämsta hjälmarna. Hövding ligger fortfarande i topp bland de hjälmar Folksam testat och i en intervju i TV 4 lyfter trafiksäkerhetsforskaren Helena Stigsson fram Hövding som den som ger bäst skydd av alla.

​Hövding skyddar upp till åtta gånger bättre än vanlig cykelhjälm

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 07:38 CEST

Forskare vid Stanford University lyfter fram svenska Hövdings airbag för cyklister och har i en forskningsstudie konstaterat att tjocklek och styvhet i Hövding är ”så gott som idealt” när det gäller att skydda mot hjärnskakning och hjärnskador vid olycka. De konstaterar att Hövdings airbag minskar risken för hjärnskakning med upp till åtta gånger jämfört med traditionella hjälmar.

- Hövdings airbag har konstruerats utifrån krav, material och metoder från bilindustrin vilket ger ett huvudskydd i världsklass. När nu ett väl ansett forskningsinstitut som Stanford University publicerar en forskningsrapport som påvisar ett skydd hos Hövding som vida överstiger det hos traditionella cykelhjälmar ger det oss och våra kunder en extra trygghetoch ytterligare bekräftelse på Hövdings överlägsna skyddsförmåga, säger Hövdings vd Fredrik Carling.

Forskningen vid Stanford University har pågått under det senaste året och resultatet publiceras nu i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Annals of Biomedical Engineering.

David Camarillo som leder forskarteamet bakom forskningsresultatet, höll i april även ett föredrag på konferensen TEDxStanford i USA. Föredraget handlade om ”Building a smart helmet” och Hövding Airbag for Urban Cyclists visades upp som ett exempel.

Forskaren David Camarillo har spelat amerikansk fotboll under tio år och har även ådragit sig två hjärnskakningar i cykelolyckor. Den forskning han nu leder syftar till att skapa förståelse för hur man kan förebygga och skydda mot hjärnskakningar och hjärnskador. Studierna har varit fokuserade på cykelhjälmar och visat på att många cykelhjälmar har begränsat skydd när det gäller att minska risken för hjärnskador. I deras studier har de tittat både på traditionella cykelhjälmar och airbaghjälmar.

Det slutliga målet med forskningen är att få fram kunskap om hur en hjärnskakningssäker hjälm kan utformas på ett optimalt sätt. Ett resultat de kommit fram till i den studie de presenterar är att Hövding har ett material och utformning som har enastående förmåga att skydda och därmed förhindra hjärnskakning och hjärnskador. Deras tester visar att Hövdings airbag skyddar upp till åtta gånger bättre mot hjärnskakning jämfört med traditionella hjälmar

För att ta del av artikeln i Annals of Biomedical Engineering, och rapporten ”Modeling and optimization of airbag helmets for preventing head injuries”, gå in här: http://link.springer.com/article/10.1007/s10439-016-1732-1

För ytterligare information kontakta Heino Wendelrup, Director of Research & Development på Hövding. +46 708 18 69 19

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka och i ett stort cykelhjälmstest utfört av Folksam visades att Hövding har 3 gånger bättre stötupptagningsförmåga än alla traditionella cykelhjälmar. Hövdings airbaghjälm för cyklister har de senaste tre åren börjat lanseras internationellt och finns idag på 15 marknader i Europa samt i Japan. Hövding säljs i över 600 butiker och på hovding.com. Enbart i Sverige finns Hövding i ca 140 butiker. Företaget har 27 anställda i Malmö. Hövding noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.se

Forskare vid Stanford University lyfter fram svenska Hövdings airbag för cyklister och har i en forskningsstudie konstaterat att tjocklek och styvhet i Hövding är ”så gott som idealt” när det gäller att skydda mot hjärnskakning och hjärnskador vid olycka. De konstaterar att Hövdings airbag minskar risken för hjärnskakning med upp till åtta gånger jämfört med traditionella hjälmar.

Läs vidare »

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 08:40 CEST

Hövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 74 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Till följd av företrädesemissionen tidigareläggs Hövdings delårsrapport för andra kvartalet till den 7 augusti 2018. Tidigare kommunicerat datum var 29 augusti 2018.

​Baklängesolycka ska öppna nya marknader för Hövding

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 08:30 CEST

En cykelolycka där en Hövding löses ut, visad baklänges, skall öppna nya marknader för Hövding. Filmen är en del av en digital kampanj med målsättning att öka kännedomen om varumärket och produktens väldokumenterade överlägsenhet.

På Hövding intensifieras nu arbetet med att öka kännedomen om produkten bland Europas cyklister. Som ett led i detta så har bland annat en film tagits fram, som på ett emotionellt sätt demonstrerar produktens fördelar och hur den fungerar vid en olycka. Med en Hövding är cyklisten 8 gånger mer skyddad mot en allvarlig huvudskada än vid användandet av en traditionell cykelhjälm (forskningsstudie vid Stanford University 2017).

- Den största fördelen med Hövding är ju den överlägsna skyddsprestandan i airbagteknologin. Men med en Hövding runt halsen kan du inte bara känna dig säker utan även njuta av frihetskänslan som det innebär att susa fram med vinden i håret säger Hövdings marknadschef Anna Katarina Skogh.

Sedan Hövding började säljas 2012 har nu mer än 100 000 produkter sålts och mer än 2 300 olyckor har registrerats där airbagen har skyddat liv.

Kampanjen kommer främst att ske digitalt och på rörliga stortavlor i ett antal utvalda cykeltäta storstäder i Europa, däribland Hamburg, Köpenhamn och Stockholm. Bakom koncept och idé står den nystartade reklambyrån Malmö.

- Med en drömsk, estetisk film, vill vi visa produktens unika funktion och fördelar, utan att för den delen skrämma människor från att cykla, säger Gustaf Hultberger från Malmö Reklambyrå.

För ytterligare information kontakta:

Anna Katarina Skogh, Marknadschef Hövding

Mobil: 0760 46 44 32

Anna-katarina.skogh@hovding.com

Gustaf Hultberger, CD

Mobil: 0733 520 505

Gustaf.hultberger@maolmoreklambyra.se

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=SzqA57BFNDA

Produktionsbolag: Bleck

Regissör: Johan Perjus

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.com

En cykelolycka där en Hövding löses ut, visad baklänges, skall öppna nya marknader för Hövding. Filmen är en del av en digital kampanj med målsättning att öka kännedomen om varumärket och produktens väldokumenterade överlägsenhet.

Läs vidare »

”Bike for work-dagen” inleddes hos Hövding

Nyheter   •   Maj 18, 2018 10:48 CEST

Idag är det internationella “bike to work”-dagen och hos Hövding inleddes morgonen med besök från MINE och nätverkande med utrikesfödda jobbsökande akademiker. MINE är en ideell medlemsförening som jobbar för ökad mångfald inom arbetslivet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • prcfesejs@drhotnvdininifg.uvcorgmnh
  • 040-236868

Om Hövding Sverige AB

Hövding - Airbag for cyclists

Hövding har sitt ursprung i grundarna Anna Haupts och Terese Alstins examensarbete i industridesign vid Lunds Universitet 2005.

Examensarbetet ledde till konceptet airbagcykelhjälm och fick Innovationsbrons Idéstipendium. Detta blev startskottet för att utveckla Hövding till en riktig produkt. 2006 vann Hövding Venture Cup, varefter Hövding Sverige AB startades.

Hövding har genom åren växt från två personer med en bra idé, till ett börsnoterat företag som kan hantera allt från utveckling och tillverkning av en produkt till marknadsföring och försäljning. Idag finns cirka 30 medarbetare på Hövding som alla triggas av att höra ordet ”omöjligt”. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan.

Huvudkontoret ligger i en gammal chokladfabrik i Malmö – världens sjätte bästa cykelstad. Produktionen av Hövding genomförs i samarbete med det japanska företaget Nihon Plast.

Adress

  • Hövding Sverige AB
  • Bergsgatan 33
  • 214 22 Malmö
  • Sverige