Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kemikaliefrågan i skuggan av klimatproblemet

- Kemikaliefrågorna har legat i skugga av klimatfrågan och det kanske kan lura någon att tro att kemikaliefrågorna är lösta. Men så är långt ifrån fallet. Se till exempel på kvicksilver. Trots att kvicksilveranvändningen minskat kraftigt i Sverige är halterna fortfarande för höga i insjöfisk och kommer att förbli så under lång tid, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Han kommer att berätta mer om detta och andra frågor kopplade till miljötillståndet i morgon den 4 maj på Tillståndet i Miljön, ett seminarium som arrangeras för sjätte året i rad av IVL Kunskap, denna gång i samarbete med MiljöRapporten.

Bland rubrikerna på seminariet kan nämnas ”Efter platt fall i Köpenhamn – företagen kliver in i klimatförhandlingarna”, ”Kritiken mot klimatforskningen – vem kan man lita på?”, ”Behövs miljöledningssystem och GRI?”, ”Ger satsningar på grön el någon miljönytta”.

För fullständigt program klicka på länken.

Seminariet hålls i Ingenjörshuset – Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Media är välkomna att lyssna.

Anmälan görs till IVL:s informationschef, Eva Bingel, tel/mobil: 08-598 563 82.

IVL Kunskap är IVL Svenska Miljöinstitutets kurs- och seminarieverksamhet.

Miljörapporten är ett fristående nyhetsbrev om miljö- och hållbarhetsfrågor. www.miljorapporten.se

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 170 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm