Gå direkt till innehåll
Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Pressmeddelande -

Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Klimatnyttan med att dela istället för att köpa och cykla istället för att köra bil är stor. IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat potentialen i delningstjänsterna på sajten Hygglo.se, de digitalt låsta leveranslådorna Qlocx samt utlåningen av lådcyklar i bostadsområdet Hammarby sjöstad i Stockholm.

– Överlag generar alla tjänster som vi har utvärderat i studien lägre koldioxidutsläpp jämfört med konventionella inköp och transportmedel, säger Michael Martin, huvudförfattare till studien.

Forskarna har analyserat utsläppen från de produkter som oftast delas genom Hygglo.se, bland annat skidor, datorspel, borrmaskiner, bilar och lådcyklar.

– Många saker används otroligt sällan, skidor kanske ett par tre dagar om året. Många köksmaskiner är kul att ha men åker fram ytterst sällan. En slagborr kanske bara används vid ett enda tillfälle, sedan blir den liggande, säger Michael Martin.

Om produkterna som ingår i studien hade köpts nya skulle de ge upphov till utsläpp på 22 ton koldioxid årligen – att dela dessa produkter istället sparar 18 ton koldioxid. Leveranslådorna Qlocx, i vilka kunden kan hämta upp paket som vanligtvis levereras till postombud, kan minska utsläppen med cirka ett ton koldioxid från både budbil och kund. De möjliggör också mer delning.

Störst potential till utsläppsminskningar har lådcyklarna. I studien kan utsläppen från Hammarby sjöstad minska med 400 ton koldioxid per år, bara genom att boende tar lådcykeln istället för bilen till det närmsta shoppingcentret.

Avstånd och val av transportmedel för att dela varor med andra har förstås betydelse. Genom att integrera olika tjänster som tar hänsyn till både delandet, logistiken och leveransen blir fördelarna ännu större, konstaterar forskarna. Rapportförfattaren har också tagit fram en metod för att utvärdera liknande delningstjänster.

Studien har finansierats inom Sharing Cities Stockholm, ett projekt inom Viable Cities, samt genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs rapporten här

För mer information, kontakta:
Michael Martin michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm