Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Närodlat inte klimatsmartaste valet

En matkasse med lokalt odlade varor bidrar endast med obetydligt lägre klimatutsläpp än en genomsnittlig svensk matkasse. Det visar en ny undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet. Vad konsumenten stoppar i matkassen har långt större betydelse än varifrån varorna kommer enligt rapporten som släpps den 29 april.

På måndagen den 29 april släpps IVL Svenska Miljöinstitutets rapport med titeln Food consumption choices and climate change, som tagits fram inom forskningsprogrammet Entwined.

I rapporten har klimatpåverkan av närodlad och fjärrodlad mat analyserats med hjälp av så kallad livscykelanalys. För att illustrera vilket inflytande konsumenterna har på klimatet genom sina val av livsmedel har olika typer av matkassar jämförts.

Undersökningen visar att en matkasse med lokala alternativ som representerar närodling endast har marginellt lägre klimatutsläpp än en genomsnittlig svensk matkasse, som även innehåller varor som transporterats längre sträckor.

– Debatten om klimatsmart mat har varit felfokuserad, vilket lett till att många konsumenter idag tror att närodlat alltid är det klimatsmartaste valet. Men vår undersökning visar att transportavståndet egentligen kan ha ganska liten betydelse, säger Stefan Åström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En betydligt större utsläppsminskning får man däremot då nötkött byts ut mot vegetariska alternativ i matkassarna. Allra lägst utsläpp har matkassen innehållande säsongsanpassad vegetarisk mat.

– Genom att äta säsongsanpassad vegetariskt mat kan utsläppsmängden av växthusgaser halveras. Ett försiktigt överslag visar att om alla svenskar skulle göra ett sådant dietval skulle växthusgasutsläppen minska med cirka 3.6 miljoner ton koldioxid, säger Stefan Åström.


Länk till rapporten Food Consumption Choices and Climate Change

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Åström, stefan.astrom@ivl.se, tel. 031-725 62 05

Presskontakt: Sara Malmheden, sara.malmheden@ivl.se, tel. 08-598 56 310

Entwined, Environment and Trade in a World of Interdependence, fokuserar på samspelet mellan internationell miljöpolitik och det globala handelssystemet med speciellt fokus på gränsöverskridande problem. Entwined är finansierat av Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Mer information finns på www.entwined.se.

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 190 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm