Pressmeddelande -

Aborterna fortsätter öka

Aborterna fortsätter öka

Varje vår presenterar Socialstyrelsen helårsstatistiken för fjolårets aborter. De senaste nio åren har man tvingats redovisa höjda aborttal åtta av gångerna. I ett internationellt perspektiv är detta mycket ovanligt, speciellt mot bakgrund av att ökningen sker från ett redan tidigare mycket högt aborttal.

Inte sedan 1990 har aborttalet varit så högt som det blev under 2008, då det enligt den nya rapporten från Socialstyrelsen "Aborter 2008" gjordes 38 053 aborter i Sverige.

1999 gjordes det 18,1 aborter per tusen kvinnor i Sverige. 2008 var det 21,3, en ökning med hela 18%.

Antalet tonårsaborter har sedan år 2000 ökat från 4 673 till 7 561, en ökning på över 60%. Sedan 1995 har tonårsaborterna i absoluta tal ökat med 81% och räknat per tusen kvinnor med 47%.

Socialstyrelsens nya rapport redovisar också den nordiska abortstatistiken, där Sverige återfinns i en egen klass. Inte i något annat nordiskt land var antalet tonårsaborter högre än 16,7 per tusen kvinnor. I Sverige var motsvarande siffra 24,6.

OKLART HUR MÅNGA BARN SOM GJORDE ABORT UNDER 2008

Tidigare har Socialstyrelsen noggrant redogjort för hur många barn, som ej fyllt 15 år, som genomgick abort. Detta gör man inte längre men under de fem senaste kända åren under 2000-talet pendlade denna siffra mellan 255 och 281 per år, vilket var högre än i alla övriga nordiska länder tillsammans.

Länk till "Aborter 2008":
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/93831CA6-90A3-4755-8BCE-CD6EABCD6209/13821/200912510_rev2.pdf

Totalt antal aborter i Sverige:
1999: 30 712
2000: 30 980
2001: 31 772
2002: 33 365
2003: 34 473
2004: 34 454
2005: 34 798
2006: 36 045
2007: 37 205
2008: 38 053

Aborter per 1 000 kvinnor
1999: 18,1
2000: 18,3
2001: 18,7
2002: 19,6
2003: 20,2
2004: 20,0
2005: 20,2
2006: 20,6
2007: 21,0
2008: 21,3

Aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år
1999: 19,0
2000: 21,2
2001: 22,7
2002: 25,5
2003: 25,0
2004: 24,4
2005: 24,3
2006: 25,4
2007: 24,8
2008: 24,4

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • ja till livet
  • barnaborter
  • abortstatistik
  • abort

Relaterat innehåll