Gå direkt till innehåll

Ämnen: Offentlig sektor

Översvämmad havreåker. Foto: Helena Elofsson

Jordbruksverket har utrett fler förslag på ekonomiskt stöd till väderdrabbat lantbruk

Jordbruksverket har kompletterat förslaget på ekonomiskt stöd till väderdrabbade jordbruksföretag. De föreslår att stödet riktas till mottagare av befintligt stöd för unga jordbrukare, då de är särskilt utsatta och viktiga för den långsiktiga livsmedelsproduktionen. Andra fördelningsalternativ bedöms vara mer kostsamma och riskfyllda. Regeringen ska nu besluta om utformningen av stödet.

"Ett viktigt beslut", säger generaldirektör Christina Nordin om att alla tillsvidareanställda medarbetare vid Jordbruksverkets ska krigsplaceras. Foto: Jordbruksverket

Jordbruksverket krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare

Jordbruksverket arbetar för att Sverige ska ha en robust livsmedelsproduktion – såväl i fredstid som vid krig och kris. Som ett led i att säkerställa att myndigheten kan leva upp till det ansvaret, väljer Jordbruksverket nu att krigsplacera alla tillsvidareanställda medarbetare. Beslutet möjliggör att verksamheten kan fortsätta bedrivas även om regeringen sätter landet i så kallad höjd beredskap.

Visa mer

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.