Gå direkt till innehåll
Forskning för de gröna näringarna – KSLA:s inspel till forskningsproppen

Nyhet -

Forskning för de gröna näringarna – KSLA:s inspel till forskningsproppen

Forskningsutskottet inbjuder alla ledamöter till dialog inför KSLA:s inspel till Regeringens forskningspolitiska proposition. Seminariet hålls på KSLA måndag den 7 oktober, kl 13.00-15.00.

Alla punkter som ingår i förslaget kommer att diskuteras, bl a:

  • Utveckling av nationella forskningsprogram med bäring på de gröna näringarna
  • Ökade resurser för att ta fram breda kunskapsöversikter till stöd för beslutsfattande
  • Förbättrad rörlighet och dialog mellan akademi och övriga samhället

Diskussionen hålls vid ett webbsänt dialogseminarium på KSLA måndagen den 7 oktober
kl. 13.00–15.00, följt av kaffemingel.

Förslaget till inspel presenteras vid seminariet av medlemmar i Forskningsutskottet, Charlotte Bengtsson, ordförande, och Erland Mårald. De efterföljande diskussionerna leds av Cissi Askwall. Alla seminariedeltagare är välkomna att ge synpunkter via ett webbverktyg under seminariet och genom skriftliga kommentarer efteråt.

Forskningsutskottet har utarbetat förslaget utifrån svaren från svenska och internationella KSLA-ledamöter på en enkät om kunskaps- och forskningsbehov. Idéer har också inhämtats via seminarier på KSLA, vid genomgång av relevanta strategidokument och forskningsagendor, liksom i dialoger och möten mellan KSLA, IVA och KVA.

Vi ser fram emot dina idéer och tankar i detta viktiga arbete!

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden