Gå direkt till innehåll
2019-10-16 Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen
2019-10-16 Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Nyhet -

Seminarium 16 okt: Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Sveriges mål är att vara klimatneutralt till 2045. Ett utvecklat och konkurrenskraftigt jordbruk är en av förutsättningarna för att nå målet.

Det svenska jordbruket står i dag för 7 av 52,7 miljoner ton CO2 enligt beräkningar gjorda 2017. Hur ser möjligheterna ut för en klimatomställning av jordbruket – samtidigt som samhällets behov av livsmedel möts?

Vid detta seminarium lanseras rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA:s, projekt Vägval för klimatet. Rapporten pekar bland annat på att hög konkurrenskraft och politiskt stöd är avgörande för att öka klimatnyttan från svenskt jordbruk. Sverige kan göra global nytta genom produktion och konsumtion av svensk mat.

Det finns ett stort samhällsengagemang för hållbarhet och för klimatfrågor i synnerhet. Det är utgångspunkten för projektet Vägval för klimatet som syftar till att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft.

Vägval för klimatet har fem olika delprojekt; Industrisystem, Transportsystem, Energisystem, Samhällssystem och Jordbrukssystem.

Delrapporten som rör Jordbrukssystem är sammanställd av en arbetsgrupp för jordbruk som skapats gemensamt av KSLA och IVA. Hela projektet Vägval för klimatet sammanfattas i en syntes som beräknas vara klar i februari 2020.

Välkommen till ett seminarium om hur det svenska jordbrukssystemet kan bidra till ett klimatneutralt Sverige 2045.

Moderator: Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning

Tid: Onsdag 16 oktober kl 17.00–19.00

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Ingen avgift. Anmälan sker via IVA:s hemsida.

Information på KSLA:s hemsida.

Webbsänds!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Presskontakt

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade nyheter