Gå direkt till innehåll
KSLAT nr 5-2020: Äganderätten och de gröna näringarna. Foto: Marianne Eriksson.
KSLAT nr 5-2020: Äganderätten och de gröna näringarna. Foto: Marianne Eriksson.

Nyhet -

Ny skrift: Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

Äganderätten och de gröna näringarna

KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta. Fokus har legat på de äganderättsliga aspekter som berör jord- och skogsbruk.

Jord- och skogsbruk är pågående markanvändning som styrs av många olika regelverk. Lagstiftning är politikens ansvar medan myndigheter, och i vissa fall domstolar, står för den praktiska tillämpningen av lagarna. Respekten för den grundlagsskyddade äganderätten ska genomsyra alla led.

Denna skrift är en kunskapshöjande sammanfattning av äganderättens innebörd, utveckling, nuläge och betydelse samt en beskrivning av de äganderättsliga problembilder vi identifierat. Vår förhoppning är att den ska kunna ligga till grund för konstruktiva samtal och processer som främjar en positiv utveckling av de gröna näringarna till samhällets nytta.

112 sidor.

Redaktör: Ronny Pettersson

ISBN: 978-91-88567-45-1 (tryck), 978-91-88567-46-8 (pdf)

Från trycket v 45.

Beställ tryckt version eller hämta skriften som pdf →

Till bläddringsbar skrift (gratisapp, innehåller reklam) →

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade nyheter