Gå direkt till innehåll
KSLA-podden: Är äganderätten hotad?

Nyhet -

KSLA-podden: Är äganderätten hotad?

Äganderätten är en grund för rättsstat och demokrati, vilket i sin tur är grunden för välfärd. Enskilda personer får i frihet disponera sin egendom och fatta beslut om hur den ska nyttjas. Denna frihet måste ibland begränsas för att uppnå samhällsövergripande syften. I Sverige är äganderätten grundlagsskyddad. Men det kommer inte alltid till uttryck i tolkning och tillämpning av regelverken ute i fält, menar den grupp som arbetat med KSLA:s äganderättsprojekt.

I det här avsnittet av KSLA-podden samtalar Björn Sundell, KSLA:s tidigare vice preses, med Karin Åhman, universitetslektor vid Juridiska institutionen Stockholms universitet, om rättigheter som måste bevakas, vikten av en långsiktig äganderätt som drivkraft för investeringar och utvecklingen av våra gröna näringar. Samtalet utgår från äganderättsprojektet, som KSLA startade 2017 i syfte att öka kunskapen om privat äganderätt. Karin Åhman har varit juridisk expert i projektarbetsgruppen.

-------------------------------------------------------------------------------

Länk till podden (2020-12-08)

-------------------------------------------------------------------------------

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

I KSLA-podden diskuteras aktuella ämnen och intressanta frågor med hjälp av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. Samtalen handlar om jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är 20–30 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad.

Välkommen till gröna samtal med KSLA!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm