Gå direkt till innehåll
Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen – samarbetsprojekt mellan KSLA och IVA

Nyhet -

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen – samarbetsprojekt mellan KSLA och IVA

Sverige har idag ett klimateffektivt jordbruk, som bidrar som kolsänka och kan producera ännu mer biobränsle. Däremot kan utsläppen aldrig bli noll. Detta konstaterar författarna till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) femte rapport i serien "Vägval för klimatet".

Svenskt jordbruk bidrar idag med sju miljoner ton växthusgaser, framför allt metan från korna och lustgas från gödseln till åkrarna. År 2045 kan utsläppen komma ner till sex miljoner ton med bibehållen produktion.

– Att nå nollutsläpp i jordbruket utan att stänga ner verksamheten är omöjligt, säger Ingrid Rydberg, ordförande i arbetsgruppen Jordbruk inom IVAs projekt Vägval för klimatet. Därför är det viktigt att använda resurserna så effektivt som möjligt; resurseffektivitet är lika med klimateffektivitet.

Av IVA-rapporten "Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen" framgår det att:

- Svenskt jordbruk är resurs- och klimateffektivt i ett internationellt perspektiv, och kan redan idag föda upp mot 26 miljoner människor.
- Svensk djurhållning är mycket klimateffektiv. Svensk mjölk-, nötkötts- och äggproduktion har bland de lägsta klimatutsläppen inom EU.
- Sverige importerar en stor andel animalieprodukter. Till exempel är drygt 40 procent av allt nötkött importerat, och knappt 60 procent av all ost.
- Jordbruket kan öka inlagringen av kol upp mot 1,5 ton koldioxidekvivalenter 2045, bland annat genom att minimera tiden som marken ligger bar.
- Svenskt jordbruk kan bidra med mer biomassa för energianvändning och drivmedelsproduktion. Idag är produceras cirka 3 TWh, men det finns potential för en ökning med cirka 40 TWh per år till år 2050.

Rapporten är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA, och är den femte av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. Projektet vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. 

Syftet med projektet Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:

• Industri
• Transport
• Samhälle
• Energi
• Jordbruk

Rapporten presenteras vid ett seminarium på KSLA den 16 oktober, mer information se länk

För mer information om KSLA:s del i projektet, v g kontakta:

Eva Pettersson, Akademiens sekreterare och VD, eva.pettersson@ksla.se

För mer information om IVA-projektet, v g kontakta:

Helena Mehra, pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
070-766 89 97, helena.mehra@iva.se www.iva.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden