Gå direkt till innehåll
2020-05-19 Webbinarium: Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld

Nyhet -

2020-05-19 Webbinarium: Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld

Välkommen till ett digitalt dialogseminarium om hindren och möjligheterna kring bioekonomi, livsmedelsförsörjning, vattenresurser och stads- och landsbygdsutveckling. Vi kommer att samtala om hur forskningspolitiken och de gröna näringarna tillsammans kan lösa de stora samhällsutmaningarna, med FN:s hållbarhetsmål och stärkt konkurrenskraft i fokus. 

Näringsrik mat, rent vatten, förnybar energi, hållbara material och friska livsmiljöer är själva grunden för människans existens. De gröna näringarna har en nyckelroll för att lösa de globala samhällsutmaningarna. Här krävs banbrytande forskning, nytänkande tillämpningar och ökad samverkan. Utgångspunkt för samtalet är KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik, Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft.

Seminariet är ett samarbete mellan RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare och KSLA:s Forskningsutskott.

Medverkar gör: Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk, Per Frankelius, forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet, Måns Nilsson, vd Stockholm Environment Institute, Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig Livsmedelsföretagen, Mats Berglund, forskningspolitisk talesperson och riksdagsledamot (MP), Ulrika Heie, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet (C) och Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande Näringsutskottet (S). 

Samtalsledare är Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, och Jens Mattsson, generaldirektör FOI, båda ledamöter i KSLA:s forskningsutskott.

Tid: 19 maj kl 11.45–13.00

RegistreringTill anmälan

Länk & mer info

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm