Gå direkt till innehåll
Godkänd hantering av pandemin när medarbetare sätter betyg

Pressmeddelande -

Godkänd hantering av pandemin när medarbetare sätter betyg

Svenskt Kvalitetsindex har tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB sedan 2007 årligen kartlagt den svenska arbetsmarknaden. Studien tar sikte på hur medarbetare upplever områden som arbetsförhållanden, hälsa, motivation, medarbetarnöjdhet och attraktionskraft. I år har också ett flertal frågor relaterade till Covid-19 ställts.

Studien har genomförts under en av de mest turbulenta tiderna i modern historia. Covid-19 har på kort tid fått stora effekter på människors hälsa och vardagsliv och på det svenska arbetslivet i stort. Årets studie har därför särskilt fokuserat på hur landets anställda upplevt denna period av förändring och osäkerhet samt hur arbetsgivare i olika branscher och sektorer hanterat krisen.

Högsta ledningen och närmaste chef är helt avgörande

Svenska arbetsgivare får överlag ett gott betyg av sina medarbetare för de åtgärder som vidtagits under pandemin. Betyget för hela arbetsmarknaden är 66,4 på en skala mellan 0 – 100 (där ett högre betyg betyder bättre hantering). Mest nöjd är man i privat sektor och minst nöjd inom kommunal sektor. Lägst omdömen noteras inom vård och omsorg, hotell och restaurang samt verkstadsindustrin, vilket alla är branscher som på olika sätt drabbats av krisen. Inom just vård och omsorg har också 4 av 10 inte överraskande angett att arbetsbelastningen ökat.

– Ledarskapet har varit avgörande för medarbetarnas upplevelse, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex. Det är tydligt att såväl den högsta ledningen som närmaste chef haft stor betydelse för hur medarbetare betygsatt hanteringen av Covid-19 på svenska arbetsplatser. Det handlar om att ledarskapet behandlat medarbetarna på ett rättvist sätt, visat uppskattning och gett rimliga förutsättningar för medarbetarna att ta eget ansvar, fortsätter Johan Parmler. Synen på den högsta ledningen handlar om hur väl man visat förmåga att leda och utveckla verksamheten trots krisläget.

Krishanteringen nu har stor inverkan framåt

Det är självklart högt på agendan att hantera de akuta situationerna som uppstått under våren, men det är också viktigt att förstå de långsiktiga effekterna.

– Det kommer en period när krisen normaliseras och ekonomin återhämtas. Då är det viktigt att kunna behålla, engagera och attrahera medarbetare, säger Laurina Qvarnström, chef Marknad, Försäljning & HR på Svenskt Kvalitetsindex. Studien visar att arbetsgivares hantering av Covid-19 även har påverkat medarbetares syn på sin anställning på lång sikt, genom bland annat om man rekommenderar sin arbetsgivare till andra. Det handlar inte bara om jobbet här och nu utan även om vad som kommer efter krisen, avslutar Laurina Qvarnström.

Precis som arbetsgivarnas hantering av krisen påverkat hur man som medarbetare ser på framtiden, så har ledarskapet också haft stark påverkan på medarbetarnas engagemang.

  • Där hanteringen varit bra känner sig 6 av 10 medarbetare motiverade, medan motsvarande siffra vid upplevt dålig hantering är 2 av 10.
  • Andelen som verkligen kan tänka sig att rekommendera sin arbetsgivare till andra är 1 av 10 där hanteringen upplevts dålig, medan nästan 5 av 10 där hanteringen fått gott betyg.

Möjlighet att jobba hemma påverkar

Klart nöjdast med hanteringen är de medarbetare som i huvudsak jobbat från hemmet, men som inte gör det i vanliga fall. Samtidigt noteras att vårens distansarbete gjort det svårare för vissa att göra ett bra jobb. Av alla de närmare 40 procent som arbetat hemifrån under pandemin, upplever kategorin äldre anställda (55 år och uppåt) att det varit mycket svårare att göra ett bra jobb jämfört med yngre arbetskamrater. Denna kategori har också upplevt större problem med sin hemarbetsmiljö jämfört med de yngre.

– Det hänger sannolikt ihop med den nödvändiga digitalisering som hemarbetet medfört, säger Johan Parmler. Nya system, arbetssätt och rutiner påverkar i stor grad. Vi vet från andra studier att den digitala mognaden skiljer sig åt mellan åldersgrupper och det genomsyrar en situation som denna. Om nya arbetssätt är här för att stanna även efter pandemin får framtiden utvisa. När medarbetare får frågan om man tror sig arbeta på ett annat sätt när detta är över så svarar 2 av 10 ja. Det gör att man kan fundera kring hur framtida arbetslandskap kommer se ut. Sannolikt är en högre grad av digitaliserade arbetssätt här för att stanna, avslutar Johan Parmler.

Relaterade länkar

Ämnen


Kundinsikter för en hållbar framtid.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum