Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjd man är med sitt fackförbund

Svenskt Kvalitetsindex har nyligen startat en studie av kundnöjdheten och lojaliteten hos medlemmar till fackförbund. Datainsamlingen pågår och resultaten presenteras under Almedalsveckan på Gotland i början på juli.

Det är första gången som den här studien genomförs. I denna första omgång kommer resultat för de större förbunden presenteras på en mer övergripande nivå enligt SKI – Kund modellen. Det betyder att studien bland annat kommer påvisa hur nöjda och hur lojala (eller vilket förtroende medlemmarna har) till sitt fackförbund. Frågor kring tjänster och om medlemskap ger valuta för pengarna kommer också redovisas.

Huvudresultaten presenteras i samband med Almedalsveckan på Gotland i början av juli. För möjlighet att ta del av detaljresultat etc. kontakta SKI.

För närmare beskrivningar av SKI, resultat, modeller och jämförelser, se gärna vår webbplats www.kvalitetsindex.se.

För mer information kring studien, resultat och kompletteringar ta i första hand kontakt med Pedram Kaivanipour.

Pedram Kaivanipour, Analytiker, telefon: 0707-892014, e-post: Pedram.Kaivanipour@kvalitetsindex.se 

Ämnen

Taggar


Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar.

Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material