Gå direkt till innehåll

Ämnen: Energifrågor

Landshövding Helena Höij och Birgitta Sacrédeus, regionråd Region Dalarna tillsammans med årets Dalapiloter.

Årets Dalapiloter visar vägen mot ett klimatsmart samhälle

Idag utnämndes Handelsbanken i Dalarna, Setra Trävaror samt Dalecarlia Hotel och SPA till Dalapiloter för grön utveckling. Aktörerna har gjort stora insatser för att minska sin klimatpåverkan och övergå till förnybar energi. På så vis bidrar de till att uppnå Dalarnas energi- och klimatmål. De är också inspirerande föredömen inom sina respektive branscher.
Dalapiloterna har idag uppmärksammats

Vindpark Dalarna. Parken är belägen i Vindpark Riskebo som ligger i Hedemora kommun. Foto: Jann Lipka

Pressinbjudan: Invigning av Sveriges första besökspark för vindkraft

Den 21 juni invigs Vindpark Dalarna. I besöksparken finns det möjlighet att uppleva vindkraft på nära håll, få en inblick i regionens framtida energibehov och lära mer om hur vindkraft kan bidra till en hållbar energiförsörjning i Dalarna. Landshövding Helena Höij och Birgitta Sacrédeus, ordförande i regionala utvecklingsnämnden på Region Dalarna, inviger parken. Media är välkomna att delta under

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige