Gå direkt till innehåll

Ämnen: Skogsbruk, skogsvård

Naturvårdsbränningar i Falu kommun och Rättviks kommun

Naturvårdsbränningar i Falu kommun och Rättviks kommun imorgon

Länsstyrelsen i Dalarnas län planerar två naturvårdsbränningar imorgon, fredagen den 17 maj. Bränningarna sker i naturreservatet Erik-Hanstjärn, nordost om Svärdsjö i Falu kommun och i Gåsbergets naturreservat i Rättviks kommun. Under bränningarna kommer rökutveckling vara synlig i områdena. Bränningarna är kommunicerad med räddningstjänsten enligt vår rutin. Efter bränning kommer området att beva

Pressinbjudan: Länsstyrelsen och Jägarförbundet i nytt samarbete kring länets rovdjursinventering

Pressinbjudan: Länsstyrelsen och Jägarförbundet i nytt samarbete kring länets rovdjursinventering

Den 1 oktober startade rovdjursinventeringen i Dalarna. Inventeringen, som genomförs från 1 oktober till 28 februari för lo, och 31 mars för varg, spelar en viktig roll i arbetet med förvaltningen av länets stora rovdjur. Inför årets inventering har Länsstyrelsen i Dalarnas län och Jägarförbundet Dalarna ansökt och beviljats medel från Världsnaturfonden WWF för att genomföra ett gemensamt invent

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om licensjakt efter björn

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om licensjakt efter björn

Efter att ha analyserat den senaste björnspillningsinventeringen har Länsstyrelsen beslutat att öka tilldelningen av björn under årets licensjakt. Totalt omfattar beslutet 85 björnar jämfört med föregående års 48, och i år innehåller beslutet inga honkvoter. Björnjakten inleds den 21 augusti och en nyhet för årets jakt är att det nu är tillåtet att använda hundar vid åtlar för att spåra björnarna.

Pressträff: Så ska livsmedelsproduktionen i Dalarna öka

Pressträff: Så ska livsmedelsproduktionen i Dalarna öka

Tidigare i år presenterades en rapport som visar att Dalarnas självförsörjning gällande livsmedel har minskat. Den 20 juni träffas länets ansvariga aktörer på Erkers Lantgård för att diskutera vägen framåt och hur vi ska arbeta för att vända trenden. I samband med träffen bjuds media in till en pressträff där landshövding Helena Höij, regionråd Birgitta Sacrédeus och LRF Dalarnas ordförande Anita

Visa mer

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige