Gå direkt till innehåll
NCC ligger långt efter tidsplanen för Järva begravningsplats, ändå räknar kyrkogårdsförvaltningen med att projektet förbrukar 35 miljoner mer än beräknat 2021. Foto: Merja Louka
NCC ligger långt efter tidsplanen för Järva begravningsplats, ändå räknar kyrkogårdsförvaltningen med att projektet förbrukar 35 miljoner mer än beräknat 2021. Foto: Merja Louka

Nyhet -

Årets prognos för Järva begravningsplats höjs 35 miljoner

Den 27 maj ska Stockholms kyrkogårdsnämnd godkänna tertialrapport 1, årets första uppföljning av budgeten. Enligt förvaltningen visar prognosen ett underskott på 35 miljoner kronor mot tilldelad investeringsram. Den spräckta budgeten beror på det nyss påbörjade bygget av Järva begravningsplats, men utöver det förklaras inte underskottet i rapporten.

Nätverket Låt Parken Leva har begärt ut kostnaderna för Järva begravningsplats för årets fyra första månader. Bara drygt 10 procent av årets projektbudget har förbrukats, 8,5 av 80 miljoner kronor. 

Inte heller NCC:s markentreprenad tyder på att pengar förbrukas snabbare än väntat. Enligt kyrkogårdsförvaltningens tidplan på sajten Stockholm växer skulle vägar och reningsdammar ha byggts under våren. Men dammarna har inte påbörjats. 

Ändå tror förvaltningen nu att kostnaderna vid årets slut ska komma upp till 115 miljoner kronor, 44 procent mer än budgeterat. Men vad som ligger bakom denna nya och överraskande bedömning kommenteras inte närmare.

Fördyrats mer än något tidigare projekt

Redan när genomförandebeslutet för etapp 1 skulle tas 2019 hade kostnadskalkylerna för Järva begravningsplats skenat med 700 procent sedan inriktningsbeslutet 2013, mer än något annat byggprojekt i Stockholms stad. Och bara fyra månader efter genomförandebeslutet i fullmäktige tvingades staden höja investeringsramen med ytterligare 56,3 miljoner kronor, motsvarande 17 procent.

Låt Parken Leva har varnat för de olämpliga markförhållanden som redovisas kyrkogårdsförvaltningens undersökningsrapporter, och som nätverket menar att förvaltningen ändå blundar för. Problemen handlar bland annat om grundläggning och stabilitet på de instabila gyttjejordarna, hur dagvattnet från dränledningarna ska renas och hur gravkvarteren ska fredas från den omgivande tippens föroreningar.

– Risken att projektet skulle fördyras ytterligare när spaden väl sattes i marken har varit uppenbar, säger Annika Ilic från Låt Parken Leva. Kanske är det detta som hänt nu? Kanske NCC har blivit varse problematiken och meddelat kyrkogårdsförvaltningen att kostnaderna kommer att rusa under hösten?

Kyrkogårdsdirektör Svante Borg tror ändå att budgeten för etapp 1 ska hålla. Förvaltningen skriver att man "redovisar en prognos mot projektslut 2024 om 357 miljoner kronor vilket följer fullmäktiges beslut från 2019”. Om planerade utgifter tidigareläggs så förändras inte den totala investeringskostnaden, är tanken.

Som det ser ut nu har dock inget arbete tidigarelagts, snarare tvärtom, och om projektet förbrukar mer pengar utan att tidplanen hålls har det fördyrats ännu en gång.

"Tidsplanen kommer att justeras inom kort"

Förvaltningen skriver i tertialrapporten att "projektet pågår med full kraft". Det är en överdrift menar Låt Parken Leva.

– Snarare har projektet försenats ytterligare, bland annat för att förvaltningen missade att det behövs bygglov för begravningsplatsen. Tidsplanen på Stockholm växer kommer väl att justeras inom kort, som den gjort ett dussin gånger redan, säger Annika Ilic.

Förutom vägar och dammar som enligt tidsplanen redan ska vara byggda sägs att "hela området planeras att vara klart under 2024". Men i Stockholms stads budget 2021 har slutåret i investeringsplanen redan ändrats till 2025.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige