Gå direkt till innehåll
En sann illustration av Järva begravningsplats som bygger på projektets bygghandlingar. Skissen visar en liten del av sammanlagt 3 kilometer kombinerad gång- och bilväg som ska anläggas i kulturreservatet för begravningsöarna ska nås.
En sann illustration av Järva begravningsplats som bygger på projektets bygghandlingar. Skissen visar en liten del av sammanlagt 3 kilometer kombinerad gång- och bilväg som ska anläggas i kulturreservatet för begravningsöarna ska nås.

Pressmeddelande -

Den första sanna bilden av Järva begravningsplats


Kyrkogårdsförvaltningen har betalat arkitekt Kristine Jensens tegnestue över 18 miljoner kronor under tio år, utan att de gjort en enda rättvisande skiss på Järva begravningsplats. Det danska kontorets illustrationer visar gångstigar och betande får.

Nu har Låt Parken Leva tagit fram den första bilden som visar hur det blir med bilar, kilometervis av vägar, parkeringar och hårdgjorda ytor. Bilden baseras på projektets bygghandlingar.

Vyn är hämtad från etapp 1 med begravningsöar anlagda i ett ”i övrigt orört rekreativt landskap” enligt kyrkogårdsförvaltningen beskrivning. Till höger en så kallad byggd ö som omges av ett plank. Till vänster en så kallad landskapsö med 1,3 meter nersänkt mur. Landskapsön måste kompletteras med ett räcke, annars finns det risk att besökare ramlar ner i det omgivande diket. På bilden saknas lyktstolpar.

Den breda grusade bilvägen ska även fungera som gångväg genom begravningsplatsen.

  Samma plats idag:

  Lögnernas begravningsplats

  I över ett decennium har kyrkogårdsförvaltningen producerat vilseledande beskrivningar och falska fakta. Ett brutalt ingenjörsprojekt har marknadsförts som känslig landskapsarkitektur. Men våren 2021 när byggandet har börjat blir det allt svårare att förneka sanningen om projektet. Då passar de ansvariga på att frisera och omtolka sina tidigare uttalanden.

  • ”Sanningen är att bara 250 träd måste tas bort” har blivit ”Ett stort antal träd kommer att avverkas” (cirka 2500).
  • ”Vi har lyssnat på barnen och sparat pulkabackar” – visar sig vara backar som det inte går att åka i.
  • ”En grundtanke i förslaget är att begravning och friluftsliv ska pågå sida vid sida” har Moderaterna i Stockholm nu ändrat till ”det är inte lämpligt att grilla eller ägna sig åt friluftsliv inom begravningsplatsen. Däremot kommer det att kunna ske på andra delar av Järvafältet med lämpligt avstånd”
  • Löftet "Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram en ersättningsplats till Järva DiscGolfPark" har ändrats till "Staden och företagaren som driver discgolfen för en dialog om ett nytt avtal på en stor del av den övriga yta som företagaren tidigare har arrenderat" vilket i klartext betyder "du får hålla till godo med halva din bana i tio år, sedan är det slut"
  • Fortfarande påstår kyrkogårdsförvaltningen att de ”utvecklar ett naturområde” men Låt Parken Levas bild visar att de i själva verket bygger en drive-in-begravningsplats.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot begravningsplatsförslaget "Öarna" i Järva DiscGolfPark. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken. 

  Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till en alternativ plats i närheten. Låt parken leva har tagit fram förslaget "Fred" på lämplig mark mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård. "Fred" är en värdig, vacker och tillgänglig begravningsplats till skillnad från kyrkogårdsförvaltningens "Öarna".

  Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta, sätta sig in i planerna de beslutat om, och jämföra alternativen.

  Kontakter

  Sundos Khadim

  Sundos Khadim

  Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
  Annika Ilic

  Annika Ilic

  Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

  Relaterat innehåll

  Varsågod! En halv hektar av denna slyskog får Mats Löf får som "ersättning" när kyrkogårdsförvaltningen ska börja gräva upp 10 hektar av Järva DiscGolfPark, den prisbelönta park som han skapat under 25 år.

  Stadens löfte om ny plats för discgolfen var aldrig allvar - ger halv hektar sly för 10 hektar prisbelönt park

  Stockholms stad vill bygga en begravningsplats på världens bästa discgolfbana utan att kompensera Järva DiscGolfPark för förlusten. Det framgick när nätverket Låt Parken Leva bad om en redovisning av vad som gjorts för att hitta ersättningsplats för discgolfen. Stadens löfte till Mats Löfs företag betydde inget i slutändan, det var bara ett sätt att få igenom detaljplanen, konstaterar nätverket.

  "Öarna" - Arkitekt Kristine Jensens vinnande gestaltning av Järva begravningsplats. En grundtanke är att kombinera friluftsliv och begravning, mellan begravningsöarna ska det vara plats för picknick, lek och grillning.

  Arkitekten som fått 30 miljoner för Järva begravningsplats går i konkurs

  Den danska arkitekten Kristine Jensen som 2010 vann arkitekttävlingen om Järva begravningsplats har gått i konkurs. Under de senaste 12 åren har hon fakturerat Stockholms kyrkogårdsförvaltning totalt 30 miljoner kronor för jobb med begravningsplatsens första etapp som ännu bara kommit halvvägs. Tävlingen som skulle ge prestige till stadens nya storslagna begravningsplats har blivit ett fiasko.

  Järva DiscGolfPark är en öppen landskapspark för lek, aktivitet och möten. Stockholms stad påstår att "begravningsöar" ska utveckla parken som rekreationsområde.

  Stockholms stad uppmuntrar grillning bland gravar - lanserar begravningsplats som rekreationsområde!

  För att marknadsföra kyrkogårdsförvaltningens begravningsprojekt i Järva har beskrivningen ändrats från "Begravningsplats" till ”Naturområde och begravningsplats”. En helt ny förklaring till den hårt kritiserade placeringen i Järva DIscGolfPark lanseras, nämligen att begravningsplatsen ska förverkliga Granholmstippens ursprungliga syfte som rekreationsområde.

  Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

  Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

  Låt parken leva

  Spånga kyrkväg 578
  163 62 Spånga
  Sverige